Bedebreve

DanskOases bedenetværk består for tiden af ca. 200 bedevenner. De får et bedebrev seks gange om året.

Vi beder for DanskOases forskellige aktiviteter m.m. De fleste får bedebrevet pr. post, men det er også muligt at få det pr. e-mail. Hvis du får brevet pr. post nu, men ligeså gerne vil have det pr. mail, må du meget gerne oplyse din mailadresse i tilmeldingsfeltet nedenfor.

Vi er et bedehus for alle nationer med særlig vægt på bøn for Israel og Mellemøsten. Vi er tilsluttet Bedehus Danmark og beder to døgn - 3. og 4. fredag - i hver måned.

Følgende er fast knyttet til netværket med en dag om ugen, og de indsender bedeemner til bedebrevet: DanskOaseBørne- og UngdomsOaseYFCOperation Mission og Bedehus Danmark.

Uffe Laugesen driver Bedenetværket og skriver bedebrevene. 

Tilmeld dig bedebrevet ved at skrive til: 

DanskOase, sekretariatet
Rude Havvej 11
DK-8300 Odder. 
Mærk gerne kuverten "bedebrev"

eller benyt nedenstående formular (henvendelsen sendes til info@danskoase.dk).