Skoler

DanskOases skoler er organiseret i menighedsarbejde og en selvstændig efterskole. Desuden arbejdes der strategisk med drømmen om en højskole.

DanskOases Højskole
Rudehøj Efterskole
Menighedsskoler