DanskOase.dk
Børne- og UngdomsOase
Menigheder
Konferencer
Ressourcer
Netværk
Om Os

Økonomi

DanskOases økonomi

DanskOases økonomi hviler på gaver fra private. Hele 75 % af DanskOases arbejde hviler økonomisk på privates tilsagn og gavebreve. Herudover modtager vi også tilskud fra Tips og Lotto i begrænset omfang, testamentariske gaver, medlemskontingenter og sponsorater fra virksomheder.

Konferencerne, herunder SommerOase, hviler økonomisk i sig selv. Midlerne kommer hovedsagligt fra deltagerbetalingerne.

DanskOases regnskaber og budgetter ligger tilgængelige her på hjemmesiden, så snart bestyrelsen har godkendt dem. Se links i højre side.

Ønsker du at bidrage til DanskOases arbejde, betal nu eller opret fast giveraftale.

Det er fantastisk, at så mange bærer med på visionen om at støtte lokale kristne fællesskaber i hele Danmark i at være i relevant mission. Det gør en kæmpe forskel, at vi står sammen om at nå dette vigtige mål.

I folderen 'Gaver og gavebreve', kan du få meget mere viden om, hvordan du kan bære med. Her kan du også få mere at vide om hvordan DanskOase ser på det at give penge til Guds Rige.

Har du spørgsmål til gaver eller gavebreve, kan du altid kontakte administrator Jens Christian Olesen.

Enhver gave i ethvert testamente gør en stor forskel.

Vi anerkender fuldt ud, at familien naturligvis kommer i første række, men måske kan du også finde plads til at betænke DanskOase med en gave, når du opretter testamente.

Du kan læse mere i folderen 'Arv og testamente', og du er altid velkommen til at henvende dig til adminstrator Jens Christian Olesen med spørgsmål.

Du er her:

Kontakt DanskOase

Rude Havvej 11
DK-8300 Odder
Tlf: 8654 3600
info@danskoase.dk
CVR: 18967006
Bank: 1551-7352980

Støt DanskOase

Kontant gave
Andre muligheder

Feedback til webben

feedback@danskoase.dk

Kort om DanskOase

DanskOase arbejder for fornyelse, udrustning og mission i den danske kirke ud fra Folkekirkens evangelisk-lutherske grundlag. Gennem konferencer, netværk og ressourceformidling ønsker vi at skabe rammer for levende menigheder i mission.