Værdiernes kampplads

Etiker, debattør og personligt troende: Thomas Plougs karriere har givet ham en platform til at udleve næstekærlighed på samfundsniveau.

 

 

DanskOase arbejder for fornyelse, udrustning og mission i den danske kirke ud fra Folkekirkens grundlag.

Læs mere under Om os

Tema: Børn

Beate Højlund: "Vi kan ikke give troen videre"

Beate Højlund er mor til 7 og bedstemor og oldemor til en hel del flere. Med erfaringer fra et langt liv med Gud og børn fortæller Beate om tro i familien.

Unge skal have plads til at være sårbare
Et familieliv i afhængighed af Gud