Åndens enhed

Konkret i dansk kirkeliv – med DanskOase som aktør.

Foto fra tværkirkeligt arrangement, Himmelske Dage, som DanskOase er medarrangør af.

Stræb efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd (Efe. 4,3)

Opfordringen fra Paulus til kirken er klar: Stræb efter enhed! Det ved vi godt, vi er kaldet til og vi tager selvfølgelig denne opfordring med ind i vores lokale kirke, og arbejder på at være sammen i enhed, også selvom vi er forskellige og bærer forskellige gaver og talenter og selvom vi er passioneret forskeligt. Også mellem kirkerne lokalt arbejdes der mange steder godt med fælleskirkelige netværk. Men opfordringen gælder også, når det handler om den lidt større bane, i dansk kirkeliv generelt. Her kan og skal vi også arbejde med enhed trods forskellighed. DanskOase netværker og samarbejder med andre kirker og organisationer. Vi er langt fra enige med alle, og behøver heller ikke være det. Opfordringen til enhed og fælleskirkelighed handler nemlig mere om hvem Gud er, end hvem vi er.
DanskOases økumeniske praksis udspringer af følgende overbevisning:
Kristen enhed er ikke funderet i dogmatisk ensartethed, ej heller i Jesu kærlighedsbefaling, men i en fælles delagtighed i den treenige Gud.
(fra dokumentet ”Derfor arbejder DanskOase økumenisk”)

De fælleskirkelige kirkedage

Blandt andet står DanskOase sammen med 50 andre kirker og kirkelige organisationer bag Danske Kirkedage, som i år afvikles i Kr. Himmelfartsferien i København – Himmelske Dage. Kirkedagene er en kirkefestival som afholdes hver tredje år forskellige steder i Danmark. Det er Danske Kirkers Råd der er moderorganisation for kirkedagene. DanskOase har været med i gruppen bag Kirkedage siden 2008.

Det er godt for os at være med i et fælleskirkeligt arbejde på landsplan, og forhåbentlig er det også godt for dem, som vi der har fællesskab med. En gang imellem må vi løfte blikket fra vores lokale og kendte sammenhæng. Som kirkelige organisation har vi brug for at spejle vores egen bevægelse, vores handlinger og vores karakter i samværet med andre kristne fra andre sammenhænge. Vi har brug for at tage ved lære af andre og give den erfaring videre, som vi selv har fået. Fællesskab på tværs kan værne mod usund smålighed og snæversyn. Endelig så er det fantastisk at få lov til at fejre og proklamere Guds storhed og kærlighed sammen med kristne, som ikke ligner os, men som tjener samme Herre.

Kendskab, opbakning og mission trods forskellighed

Danske Kirkers Råd samler lederne for kirker og organisationer på tværs af dansk kirkeliv. Derved opstår der kendskab til noget af alt det der er og sker i kirken i Danmark. Det inspirerer og udvider horisonten hos os alle. Vi er meget forskellige i gruppen bag Danske Kirkedage, men derfor kan man godt tage ved lære og værdsætte andres indsats.

Danske Kirkedage er fællesskab. Kirkedagene er det bredeste kirkelige mødested i Danmark. Danske Kirkedage er derfor en sjælden mulighed for bredt at mødes fra alle hjørner af dansk kristenhed. Det er fællesskab i og om Kristus – helt konkret. 

Danske Kirkedage er netværk. Ved at være med, får vi indblik i, hvad der rør sig det kirkelige landskab i Danmark – og vi får mulighed for at fortælle andre hvad vi laver.
Uanset hvilken kirkelige organisation eller kirkesamfund vi kommer fra, så er vi som kirkefolk på mange måde i samme båd.

Danske Kirkedage er solidaritet -  Kirkens situation og placering i kulturen deler vi som et vilkår på tværs af kirkerne, og kirkens stærke og nødvendig budskab er fælles hjertesag. Der er ikke så mange steder i Danmark, hvor kirken proklamerer sin enhed, som det sker under Dansk Kirkedage. Gennem de sidste par år har netværket i Danske Kirkers Råd været et sted for kirkelig solidaritet. Her har man i fællesskab stået op for kirkesamfund, som har været hængt ud i pressen eller i den offentlige debat. Det har vi brug for.

Danske Kirkedag er synlighed og mission - Enhed handler også om kirkens vidnesbyrd. Kirkedage er en festival, men det er også en offentlig synliggørelse af Kirken med stort K, og det midt i en tid, hvor der er brug for kirke og den åndelige dimension i det offentlige rum. Det er en stor og vigtig ting. Kirkedage er en proklamation af kirkens tilstedeværelse i Danmark og en fantastisk fest at være med til.

Skrevet af Anne Mie Skak Johanson, DanskOases repræsentant i Danske Kirkers Råd - og medlem af styregruppen for Himmelske dage.