Bibelandagt: Lev enkelt – for Guds Rige

Og mens de holdt gudstjeneste og fastede, sagde Helligånden : “Udtag Barnabas og Saulus til det arbejde, jeg har kaldet dem til.” Da de havde fastet og bedt og lagt hænderne på dem, sendte de dem af sted. Ap.G 13,2-3

I bibelandagterne sætter forskellige personer fra gang til gang fokus på et nyt skriftsted. Foto: Adobe Stock.

Christoffer Højlund er født i 1983, gift med Marie og far til Asger, Alma Lena og Selma. Han er uddannet cand.teol og ansat som præst på halv tid i Fyns Valgmenighed.

“Gid tingene var så enkle !”

Sådan tænker jeg ofte, når jeg læser Apostlenes Gerninger. Man fornemmer nærmest et én-til-én forhold mellem Guds planer og menneskers liv; Helligånden taler, mennesker handler, og Guds Rige breder sig. Det er som om, tingene ligger klar til at ske – og sker. Nærmest som en naturlov : Så farer Jesus til himmels, så modtager de Helligånden, så prædiker de, så kommer 3000 mennesker til tro, så er de fælles om alt, og så udpeger Helligånden nogen, som bliver sendt ud, og nye menigheder opstår. Det virker så enkelt. Så meningsfuldt og ligefrem attraktivt imod mit til tider komplicerede liv, hvor man oven i købet kan diskutere, hvor meget Gudsrige, der bliver spredt. Gid det var så enkelt i dag.

Men : hvorfor skulle det at følge Jesus være blevet mere kompliceret i dag, end det var dengang ? Jeg tror faktisk bare, det er noget, vi har gjort det til. 

De første kristne, Paulus og Barnabas inklusiv, er vor tids Søren og Signe. Ganske almindelige mennesker, som forsøger at få et liv til at hænge sammen. Med arbejde, familie, festligheder, forpligtelser, økonomi og sygdom. Lige så kompliceret. De havde ikke adgang til ressourcer, vi ikke har adgang til; deres omgangskreds var ikke mere klar til at møde Guds Rige, end vores er; og der lå ikke en særlig åndelig velsignelse over dem, som ikke også ligger over os.

Hvordan kunne Gud oprejse en bevægelse, som for evigt forandrede verden, ud af dem ? Hvad gjorde det enkelt ?

Tre briller fra Apostlenes Gerninger

Læser man Apostlenes Gerninger, er der mindst tre ting, som springer i øjnene. Tre “briller” de første kristne så livet igennem, som gjorde det enkle liv muligt og samtidig udbredte Guds Rige.

  1. De vidste, at Gud er deres Far. Han kender deres behov, og Han vil sørge for dem, for Han elsker dem. Alle steder. Altid. Så uanset, hvad de kommer ud for, kan Gud skabe noget godt og smukt ud af det.

  2. De vidste, at Jesus er den øverste Konge. Som Guds børn, er deres liv en del af Hans store plan, og Han ved, hvordan deres liv bliver brugt bedst. Det betyder, at alle andre stemmer, som lokker med en retning i livet – politikere, karriere, frygt, tryghed eller magelighed – må underordne sig Gud.
     
  3. De forventede, at Gud ved Helligånden talte til dem. Det havde Jesus lært dem. Så de lyttede og handlede lydigt. For de vidste, at Far sørger for dem, at Kongen kender vejen og at Helligånden viser den. 

Tre konkrete idéer til at få denne tekst ind på livet

1. Forståelse 

Ifølge Lukas er det, der driver udviklingen i den første kirke, hele tiden Helligånden.  

Se f.eks. kapitel 1,8; 4,31; 9,17; 10,44-45; 13,4. Find selv flere steder.

2. Indlevelse 

De første kristne forventede, at Helligånden talte ind i deres liv – og handlede, når Han gjorde. 

Er du klar til at gøre det samme ?

3. Omsætning

Hvad afholder dig fra at følge Gud ? Er det ting, du tvivler på, at din Himmelske Far vil give dig ? 

Er det noget, du frygter, han vil, at du skal give afkald på ? Er det ting, du frygter, Han vil lede dig ud i ?