Det handler ikke om oplevelserne

Ruben Knudsen er stifter af kurset ”Mand og mand imellem,” som har til formål at hjælpe mænd til at finde deres kald som mand. Kursets proces tager udgangspunkt i, at Helligånden skaber mulighed for et forvandlende møde mellem mennesket og Gud.

Fotograf: Jesper Rais

Mand og mand imellem har gennem de sidste tre år afholdt Mand og Mand Imellem på SommerOase. Der tilbydes et mand og mand imellem kursusforløb over 8 måneder. Læs mere på www.mandogmandimellem.dk

”Vi bliver ikke dybere forankret i Gud ved at få store åndelige oplevelser, medmindre vi bliver renset, helliget og overgiver os til Ham.” 

Ordene kommer fra Ruben Knudsen, præst i Randers Frimenighed siden 2002, som en kommentar på OaseMag’s tema om Helligånden. Han er tavs et øjeblik, mens han sidder tilbagelænet i stolen på hjemmekontoret i Skrødstrup. Så fortsætter han :

”Jeg kan godt frygte, at vi får et stereotypt billede af, at vi skal opleve det, som den første menighed gjorde, at blive fyldt med Helligånden og tale nye tunger, og så vil alt blive godt.

Vi kan let blive optagede af ”kom og giv os noget, Gud.” Men jeg vil hellere vende det rundt og spørge, hvorfor er vi ikke optagede af ”Herre, hvad kan vi give til dig.” 

”Helligånden er ikke en eventmager eller en, der skal give os oplevelser. Han renser og styrker os, og gør os klar til at blive dybere forankret i Kristus.”

Forvandlede mænd

Ruben oplevede selv, hvordan Gud i 1999 på en forretningsrejse kaldte på ham, og beskriver hvordan en stemme i hans indre sagde : ”Ruben, løs dig fra dit arbejde.”  

”Jeg kiggede op i loftet og sagde : ”Hvis det er dig Gud, så gør jeg det.” Herefter hørte jeg igen stemmen sige : ”For hvad du løser på jorden skal være løst i himmelen og hvad du binder på jorden skal være bundet i himmelen.” Den tydelighed i Guds nærvær har jeg kun fået lov at opleve nogle få gange i mit liv.”

Ønsket og nødvendigheden af at træde tættere på Gud, og lade ham komme ind i virkeligheden af sit liv, formidler Ruben på ”Mand og mand imellem”. Her møder han mænd, der har det samme ønske, men har udfordringer med at se det ske i deres liv. Nogle oplever, at være blevet passive overfor Gud i deres ægteskab, eller har problemer med at være en del af et trosfællesskab. Hovedmålet med kurset, der løber over 8 måneder, er at mændene inviterer Helligånden ind i deres virkelighed. 

”Helligånden forholder sig til virkeligheden. Den virkelighed, som er pilrådden bagved de fine facader. Vi er nødt til at turde tale om, hvad der bevæger sig i folks liv.”

Helligånden afsøger alle kroge af vores hjerte, sind og karakter for råddenskab, så han kan helbrede os og sætte os i frihed. Det er Helligånden, der kaster lys på det, der står i vejen for, at Kristus kan blive større for os. Der er ingen grænser for hvad Gud kan ændre, hvis vi tør have tillid og give ham plads til at forvandle os.

Helligånden starter forvandlingen

”Hvis du får en oplevelse, så holder det i kort tid, for det er et quick-fix. Men er der kastet lys over noget i dit liv, så starter en proces. Den vil ikke være synlig for ret mange mennesker før om noget tid. Og den sidste der opdager det, er som regel en selv. Men hver gang jeg tager et ryk ind i helliggørelsen, kan jeg se, at det forplanter sig øjeblikkeligt i mit liv.”

Ruben understreger flere gange, at vi ikke behøver at påkalde Helligånden. Han arbejder allerede inde bag vores facader på, at vi tør åbne op og invitere Jesus ind i vores liv. Helligånden er som en projektør, der lyser på Sønnen. Han kan være nøglen i en fastlåst
situation i eksempelvis et ægteskab, der er ved at køre af sporet. Gennem Helligåndens berøring ser Ruben, at Gud forvandler liv. 

”Jeg har svært ved at forestille mig, at der kan være en Åndens berøring, uden at der kommer en Åndens frugt; de to ting går hånd i hånd.  Du kan ikke have Åndens berøring i det ene øjeblik, og lyve og bagtale i det næste, og være uanfægtet af det. Så er der ikke sammenhængskraft i dit liv.”

At lære tillid til Gud

”Gud har et ret klart billede af, hvad Han vil gøre os til, hvis han får råderet over vores liv.”

Så klart oplever Ruben det. Og han har også mange historier om mænd, hvis liv er blevet forvandlet over kursets otte måneder. Men som så meget andet, kræver det øvelse og overgivelse.

”Bjørn Borg blev, da han havde vundet Wimbledon for femte gang, spurgt : ”Hvordan kan det være, at De altid har heldet i afgørende situationer ?” Efter lidt tavshed svarede han : ”Det er skægt du spørger, jo mere jeg træner, jo mere heldig bliver jeg.” Det giver et godt billede af gudslivet. Jo mere vi giver os til ham, jo dybere vores tilbedelse og kærlighed bliver, jo mere kan han arbejde med os.”  ■