En oase før SommerOase

Da Morten Modler (40 år) valgte at tage på WorkCamp, var det noget af et sats. En hel uge sammen med folk, man ikke kendte ! Men Morten rejste over til Odder sammen med sin teenagesøn Niklas, for der var nyttige opgaver til dem begge. Og i den uge opstod der nye venskaber for livet.

»WorkCamp er ”en lejr i lejren”, hvor der er fælles samlinger med undervisning, andagter og hygge om bålet om aftenen. Man føler ikke, at man er på arbejde. Det er alt for hyggeligt til at kunne kaldes arbejde.«

Fakta

Morten Modler er 40 år og gift med Stine Maria. Han er far til Patrick på 16, Nicklas på 15 og Sisse-Marie på 12.

Morten er uddannet anlægsgartner og arbejder for firmaet Greendays i Karlslunde som anlægsgartner.

Morten tilhører Karlslunde Strandkirke, hvor han har kommet siden han var 11 år, undtagen i en periode på 8 år, hvor han boede i Vestjylland og i stedet kom i Missionsforbundet i Grindsted.

I sin fritid nyder Morten at spille guitar og at tage på vandring med telt på ryggen til Sverige og rundt om i Danmark.

Helt tilfældigt fandt Morten ud af, at der var brug for folk til praktisk arbejde i ugen op til det store ryk-ind på SommerOase. Morten befandt sig på det tidspunkt i en vanskelig periode i sit liv efter et hårdt brud med kæresten, så dette blev nærmest en fribillet til at få luft og afstand til nogle af de svære ting derhjemme. 

- Det var underligt at ankomme, for vi kendte jo ingen overhovedet, og det var tydeligt, at mange kendte hinanden i forvejen. Men vi kom heldigvis hurtigt i snak med folk, fortæller Morten.

Med sin baggrund som gartner fik Morten til opgave at lave opmålinger samt tage sig af diverse fysisk krævende opgaver. 

- Jeg blev med det samme grebet af hele stemningen. På WorkCamp var der ingen, der skældte ud og råbte ad andre. Folk kom jo for at hjælpe, og alle kunne bruges. Nogle fik håndværker-opgaver, andre lavede mad eller dekorationer. Nogle kom parvis med helt små børn, hvor så den ene af forældrene arbejdede og den anden tog sig af egne og andres børn. Det med, at man hjalp hinanden, var bare helt fantastisk, fortæller Morten begejstret !

WorkCamp er ”en lejr i lejren”, hvor der er fælles samlinger med undervisning, andagter og hygge om bålet om aftenen. Man føler ikke, at man er på arbejde. Det er alt for hyggeligt til at kunne kaldes arbejde. 

Livslange venskaber på rekordtid

- Jeg synes i virkeligheden, at jeg fik mere ud af WorkCamp end af selve SommerOase. For på WorkCamp opbygges de menneskelige relationer samtidig med, at man arbejder på at få hele SommerOase op at stå. Jeg havde personlige samtaler med folk og opdagede derved nye sider af mig selv og fik indblik i, hvordan Gud arbejder i os mennesker. I stedet for at være passiv, så blev man en aktiv del af det, der foregik. Der blev ikke alene bygget en SommerOase op – der blev også bygget fællesskaber op mellem mennesker. Og det var en utrolig stærk oplevelse. 

Når man går sammen en hel uge, så kommer man på en hel særlig måde ind under huden på de andre, og folk åbner op for at fortælle deres vidnesbyrd, fortæller Morten.

- Jeg har fået 15 nye venner på den uge, og det er folk, som til daglig er præster, missionærer, lovsangsledere og meget andet. Jeg er sikker på, at jeg med disse mennesker har fået livslange venskaber, fortæller Morten.

Menighederne arbejder i samme retning

- Det mest fantastiske var, at jeg lærte noget om, hvad der rører sig i menighederne rundt om i landet. Jeg fik et bredt indblik i, at kirken er meget større end ens egen lille lokale menighed. Vidnesbyrdene og historierne viser, at det på mange måder er de samme overvejelser, der rører sig i menighederne. Der er en genkendelighed i, at Gud arbejder i hele landets menigheder, på samme måde, som han arbejder i min kirke i Karlslunde Strandsogn. En rød tråd igennem det hele. Det er fantastisk ! 

Jeg fik så mange indtryk af at være på WorkCamp, at jeg midt inde i SommerOase-ugen var tæt på at tage hjem, fordi jeg på en positiv måde følte, at jeg for længst var helt fyldt op.

Et gensyn midt i ugen

Morten og hans søn mødtes med vennerne fra WorkCamp midt i Sommer-Oase-ugen. Det var dejligt, syntes de, for de savnede at mødes med vennerne fra den forgangne uge og at være fælles om de store opgaver. 

- Jeg havde heldigvis nogle opgaver i løbet af SommerOase, f.eks. pasning af parkeringen og andre ting. Det var til stor glæde for mig. Og min søn Nicklas, som interesserer sig for teknik, havde opgaver med at passe lyset i de unges telt. 

Jeg fik så mange indtryk af at være på WorkCamp, at jeg midt inde i SommerOase-ugen var tæt på at tage hjem, fordi jeg på en positiv måde følte, at jeg for længst var helt fyldt op.

WorkCamp sluttede og SommerOase tog over

SommerOase begynder som en stor, øde mark og omdannes til en WorkCamp som forløber i en uge. Men det er først, når SommerOase fyldes op af mennesker, at forandringen indtræder.

- Det var fantastisk at se, hvordan det, man havde bygget op, endelig kom i funktion og pludselig gav mening. Og samtidig havde man jo fået lidt ejerskab over lejren, så det kunne godt være svært at lade noget ligge og flyde. Det var naturligt for mig at rydde lidt op undervejs og forsøge at holde det hele pænt, smiler Morten.

- Mit ønske for SommerOase er, at folk får større forståelse for, at det altså er en festival. At alting ikke kan fungere perfekt, men at vi hjælpere gør, hvad vi kan for deltagerne, og at folk bliver bevidste om, at vi altså er et kæmpe team, som har brugt en hel uge på frivillig basis på at gøre klar. Folks anskaffer sig større og større campingvogne, så der er ofte udfordringer med at få pladsen til at slå til, men vi hjælper så godt, vi kan. Og da vi er blevet pålagt af brandtilsynet, at tingene skal være i orden, så kan vi blive nødt til at skære igennem, når vi oplever, at folk parkerer uhensigtsmæssigt, siger Morten og tilføjer, at det heldigvis mest er glade og tilfredse deltagere, der deltager i SommerOase. 

Ta’ på WorkCamp… 

- Næste år skal jeg helt sikkert på WorkCamp igen, og jeg vil gerne opfordre andre til at tage med, siger Morten. 

- Man må ikke føle det som en hindring, at man ikke kender nogen på forhånd. Er man ny deltager på SommerOase, så er WorkCamp simpelthen bare en helt fantastisk chance for at lære mange flere folk at kende, end man ellers ville have gjort. Og man skal ikke frygte, at man bliver sat til noget umuligt og svært arbejde. Alle folk har evner, der kan bruges.

Fakta  :

WorkCamp starter mandag i uge 28 – før SommerOase. Det er gratis at deltage denne uge – hvor mad og overnatning stilles til rådighed. I løbet af ugen bygger vi sammen SommerOases fysiske rammer – med opgaver i alle størrelser

Tilmelding til WorkCamp er ikke nødvendig - du dukker bare op.

WorkCamp stemning

Se glimt fra WorkCamp 2014. Arbejdsugen op til SommerOase 2014. Vi ses igen i uge 28.

Produceret af Maria Skovgaard og Sara Werk.

x