Aarhus Valgmenighed

”I ÅVM oplever vi, at Gud siger 'Giv mig dit hjerte'. Derfor fokuserer vi på en passioneret og hengiven spiritualitet, så vi kan høre, hvad Gud har på hjerte.” 

- Keld Dahlmann

Hvem er vi?
Aarhus Valgmenighed blev dannet i 1990, og vi er i dag over 1000 medlemmer, overvejende studerende og børnefamilier. Vi er en menighed der arbejder for, at mennesker kommer til tro på Jesus og bliver disciple af ham. Vi har en lang række forskellige fællesskaber, der på den ene og den anden måde rækker ud til vores by.
Menigheden driver fire skoler: Kantoriet – en lovsangsskole, Kaliber – en lederskole samt Kursen - et supplement til de teologistuderendes uddannelse.

Vi forstår os selv både som en lokal menighed og et center, der tager medansvar for en missional bevægelse. Derfor bidrager menigheden med undervisning og ledertræning i forskellige sammenhænge, ligesom vi engagerer os i dannelsen af nye menigheder - både i Danmark og udlandet. Til dette formål oprettede vi i 2009 KirkePlanterNet, som arbejder med menighedsplantning og læringsnetværk for menigheder.

Hvad er Gud i gang med at gøre hos os?
I Aarhus Valgmenighed er vi i gang med en femårig visionsperiode, der løber frem til og med 2018 kaldet "Med Gud for Aarhus”. Vi oplever, at Gud har ledt os gennem ordene fra Jeremias’ Bog 29,7: "Stræb efter lykke og fremgang for den by, som jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den; går det den godt, går det også jer godt"

Det er vort håb, at visionens fire indsatsområder – med Gud i hjertet, med Gud for familier, med Gud for studerende og Med Gud for min næste – vil betyde et møde mellem mennesker i Aarhus og den levende Gud.

Læs mere om Aarhus Valgmenighed på aarhusvalgmenighed.dk

Præster

Valgmenighedspræst: Anders Michael Hansen

International præst: Keld Dahlmann 

Studenterpræst: Ruben Kristensen

Hjælpepræst: Morten Hørning Jensen