Byens Valgmenighed

Hvem er vi?
I Byens Valgmenighed er ’kirke’-relationer centreret om Jesus. Igennem et fælles liv i OP spiritualitet, IND fællesskab og UD mission ønsker vi at se Guds Rige, i stigende grad, komme til Storkøbenhavn.

I Byens Valgmenighed ønsker vi at leve et liv sammen som disciple, hvor vi støtter og udfordrer hinanden og vokser i evnen til, at gøre mennesker omkring os til disciple af Jesus.

Hvad er Gud i gang med at gøre hos os?
Det vigtigste Gud lærer os er, at solide, levende fællesskaber opstår omkring sunde ledere, og at sunde ledere opstår igennem intentionelt discipelskab. Så i stedet for at have blikket rettet mod vækst i antallet af fællesskaber i kirken, øver vi os i at fokusere på spørgsmålet: Hvordan gør vi mennesker omkring os til disciple af Jesus? Vi har tillid til, at når vi efterfølger Jesu eksempel på denne måde, vil fællesskab og gennembrud i mission blive frugten.

Vi oplever at se mennesker tage modige og krævende skridt som disciple ved at indføre bøn og bibellæsning i deres familier, invitere venner med på trosvandring og leve tålmodigt med mennesker; alle tydelige indikatorer på, at Gud er i gang!

byensvalgmenighed.dk

Præster: Christian Callesen