Fyns Valgmenighed

Hvem er vi?
Vi er en kirke i Odense, som gerne vil rumme mennesker i al mangfoldighed. Vi prioriterer fællesskab højt, ikke kun til gudstjenester, men også uden for kirkens mure.
Vi er overbeviste om, at Gud er en elskende Gud, som handler til gavn for os og vi tror på, at vi er skabt til at elske Gud af hele vores hjerte. Vi vil gerne leve for noget der er større end os selv, elske hinanden og vores nabo som os selv. Derfor ønsker vi at være til velsignelse og gavn og gøre en forskel her på øen Fyn, hvor Gud har plantet os. Vi har et stort hjerte for Fyn og Odense og ønsker at se Guds rige vokse på Fyn.

 

Hvad er Gud i gang med at gøre i os?
Vi arbejder med udfordringen; at nå ud over vores egne grænser, så vi ikke kun er kristne for kristne, men kristne for verden.  Det handler først og fremmest om at være disciple der, hvor vi er, og skabe fællesskaber der, hvor vi er. Det gør vi gennem vores børnegruppe, som samler børn fra både kristne og ikke kristne familier. Vi planter fællesskaber rundt omkring i Odense og andre steder på Fyn, og her bliver vi styrket og udfordret til at leve som disciple og vokse i discipelskab. 
Vi kan mærke, at Gud vil os og hjælper os med vores udfordringer på en ø, som har brug for Guds kærlighed. 

 

I Fyns Valgmenighed har vi to gudstjenester om måneden – første og tredje (og femte) søndag i måneden – kl. 15.00-17.00.

Læs mere på vores Facebookside eller vores hjemmeside: fynsvalgmenighed.dk 

Præst: Christoffer Huus Højlund