Herning Oasekirke

Herning Oasekirke er en fortsættelse af Midtjyllands Valgmenighed, som blev nedlagt i slutningen af året 2016. Vi er den samme flok, som er kirke, men nu som frimenighed.

Vi samles til gudstjeneste i folkedanserhuset på Bornholmsvej, hvor BASIC, som i samarbejde med Herning Oasekirke er en kirke, hvor unge laver kirke for unge, også holder til. Ud over gudstjenester mødes vi i mindre fællesskaber, hvor vi deler liv, bibel og bøn med hinanden. Vi mødes også i vore hjem til ”hjemmekirke”.

Følg os på www.herningoasekirke.dk og på Facebook og se her hvad der er af aktiviteter.

Vi er en kirke:

  • som gerne vil stå fast på det, som vi tænker er uforanderligt i det at være en del af Guds kirke.
  • som gerne vil bevæge os i det, som skal forandres, så vi er tidssvarende og autentiske, og så tro på at Gud giver mening og indhold til vores​ hverdagsliv​.