Holstebro OaseKirke

Hvem er vi?

Vi er en kirke i Holstebro med 10 år på bagen. Forud for dette gik en spændende pionertid med dristige, passionerede og visionære drøftelser på kryds og tværs.

Vi brænder for, at mennesker i Holstebro og omegn kommer til at opleve de gode nyheder om Jesus Kristus og opleve et åbent fællesskab, der oplærer dem til at være Jesu disciple. Som kirke ønsker vi især at være noget for unge og børnefamilier og deres børn samt skabe et rum for deres tilbedelse og tjeneste i hverdagslivet med Jesus. Gudstjenester foregår på Den Kristne Friskole, Valdemar Poulsensvej 16 i Holstebro, medmindre andet er angivet i kalenderen.

Kirken er præget af en lav tærskel og en uformel samværsform. Mennesker i mange forskellige livssituationer besøger og bliver en del af vores fælleskab. Det siges om os, at her bliver den enkeltes ressourcer og værdi set – også selvom vedkommende historisk ikke selv har set sig som værdifuld og ressourcestærk. Det er vi ydmyge over og taknemmelige for.

Gudstjenesten er præget af det personlige vidnesbyrd og Guds møde med os, sådan som vi er. Faktisk en art ærlighedsteologi jf. Oases unge dage. Vi bestræber os på at give plads til det profetiske, at træde med Jesus ud på dybt vand, selvom det gibber i maven. Vi har en energifuld og skattet ungdomsgruppe (HOKUG – Holstebro OaseKirkes UngdomsGruppe), der deler et stærkt fællesskab såvel som inspirerer og bidrager til kirken. Ungdomsgruppen har stået helt eller delvist for flere gudstjenester i de forgangne år. Kirken er også velsignet af et rigtig godt børnearbejde.

Gadekirke og Alphakursus er også tjenester, som betyder meget for kirken og dens berøring med mennesker i by og omegn.

Det længes vi efter

Hvordan kan vi som fællesskab støtte mennesker i svære situationer? Hvordan kan vi komme til at se Guds rige bryde endnu mere frem? Og hvordan kan vi udruste den enkelte med livsværktøjer og handlemuligheder? Det er noget af, hvad vi længes efter fremad. Vi længes også efter, at mennesker kaldes ind i tjeneste i ikke mindst lovsang og juniorkirken. Vi længes efter fremdeles trivsel og vækst hos vore børn og unge. Vi længes efter at se mere Guds og hans Ånds gerning i vore liv. Og vi længes efter, at mange flere må høre de gode nyheder og Guds kald, bl.a. gennem gadekirke og Alpha.

Besøg vores hjemmeside.

Præst: Mathias Waagepetersen