Holstebro OaseKirke

Hvem er vi?
Menigheden startede i 2005, og blev hurtigt en opsamlingsmenighed for en dejlig blanding af folkekirkefolk, missionsfolk, frikirkefolk og husmenighedsfolk som trængte til fornyelse i kirkelivet. 

Menighedens meget blandede sammensætning har været en stor styrke, og en af de stærkeste værdier, er friheden til at være forskellige. Det er samtidig lykkedes at finde en fælles DNA af Holstebro OaseKirkes særlige kendetegn, og vi glæder os over et fællesskab med hjælpende hænder, både når det gælder det praktiske og i forbøn for hinanden. Vi oplever stor åbenhed og stor gæstfrihed, som tydeligt mærkes af gæster i menigheden. Vi ser hvert år frem til SommerOase og vores menighedslejr.

Hvad er Gud i gang med at gøre hos os?

I øjeblikket har vi en 3-årig vision om "At vi må leve Gud så nær, at vi forvandles og smitter". Konkret arbejder vi bl.a. på, at 70 % af menigheden inden for disse 3 år, vil have en microcellemakker eller være i en mentorordning. Vi glæder os bl.a over: En ungdomscelle (ca 15-20 årige) som vokser i fællesskab og modenhed. Pigeaftner og mandeaftner, som tager vores køn alvorligt og hjælper os til blive bedre kvinder og mænd. Gudstjenester hvor Gud virker med sin nåde.

Menigheden oplever en rolig vækst og oplever stort fællesskab og sammenhold i svære tider for nogle af medlemmerne, der er udsat for sygdom, skilsmisse, livskriser m.m. Til gudstjenesterne er vi cirka 85 hver gang, og der er cirka 70 voksne medlemmer foruden cirka 50 børn.
holstebrooasekirke.dk