Horsens Valgmenighed

Hvem er vi?
Horsens Valgmenighed (HVM) fik sin uofficielle begyndelse i 2006, da nogle fra Aarhus Valgmenighed bosatte sig i Horsens, og samlede en cellegruppe sammen med nogle bosiddende horsensianere.
I januar 2010 var denne gruppe vokset så meget, at HVM officielt blev godkendt og indviet som en valgmenighed i folkekirken.
Gudstjenesterne, som også tæller 3 børnekirker: ”Klub”4-7 og Minikirken, afholder vi hver anden søndag i Vestbyens Beboerhus.

Hvad er Gud i gang med at gøre hos os?
Vi vil gerne gøre det attraktivt at tjene i Guds rige – også som børnefamilie.
Vores vision: Mit hus er dit hus handler særligt om at skabe ressourcefrigørende fællesskaber, som sætter den enkelte fri til at tjene Gud - enten i eller uden for menigheden. Tid er nemlig også en særlig udfordring i en børnerig menighed som HVM. I øjeblikket arbejder vi med at udmønte vores tre delvisioner; Fællesskab – familie i størrelse XL, Børnene – kirkens nutid og Byen – min gave og opgave.

I dag tæller HVM ca. 90 medlemmer (børn og voksne).

Se mere på: horsensvm.dk

Præst: Lars Meilandt.