Karlslunde Strandkirke

Hvem er vi?
Karlslunde Strandkirke er en karismatisk folkekirke med en stor menighed. Menighedens grundlæggende kald ’Som Jesus i discipelskab, fællesskab og mission’ er omdrejningspunktet for hele menighedens eksistens.

Strandkirken ønsker, at Guds nærvær erfares ved gudstjenesterne og ved andre aktiviteter, og at man herigennem får mulighed for at få indsigt i, hvem Gud er. Ved gudstjenesterne medvirker over 20 frivillige hver søndag med lyd, lovsang, kaffe, børnearbejde og meget andet. Ugen igennem summer kirken af liv på grund af de mange grupper og fællesskaber, som alle kan blive en del af.

Vil man til gudstjeneste i Karlslunde Strandkirke en søndag, så skal man være opmærksom på, at der er varierende tidspunkter for gudstjenesterne. Som udgangspunkt er der gudstjeneste den første søndag i måneden kl. 10.30, mens der de resterende søndage er gudstjeneste både kl. 9.30 og kl. 11.15. På kirkens hjemmeside finder man altid en opdateret Gudstjenestekalender.


Hvad er Gud i gang med at gøre hos os?

Strandkirkens vision frem til 2015 hedder ’Et spejl af Guds rige – i tro, håb og kærlighed’. Vi ønsker at tro i følgeskab med andre, at have et håb om at oprejse en ny generation af menigheder og ledere samt være båret af kærlighed, der bevæger verden. 
Disse grundsten i kirkens vision kommer til udtryk i en styrket indsats på flere fronter. I 2013 er der blevet ansat en menighedskoordinator på fuld tid til bl.a. at fokusere på kirkens frivillige og grupper. Vi ønsker at udruste kirkens ledere til den tjeneste, de allerede står i, og at fremme en bibelsk forståelse for, hvad kristent lederskab er. 
Gennem Strandkirkens fond Strandkirkefællesskabet er der nu skabt midler til en styrket indsats på diakoni-området. Vi har ansat en person 18 timer om ugen til varetagelse af kirkens diakoni og til at samle opgaverne i et helt nyt udvalg. 

strandkirken.dk

facebook.com/strandkirken

Sognepræst: Peter Kofoed Bæk

Sogne - og ungdomspræst: Gerhard Jónsson Mikkelsen

Sognepræst: Johan Dalsgaard