Københavns Frimenighed

KbhFri arbejder for

  1. at inspirere og udruste mennesker uanset tro og livssyn til at leve livet bedre
  2. at investere i åndeligt søgende mennesker, som selv ønsker det, til at have et levende, attraktivt og livgivende forhold til Jesus Kristus som centrum i deres spiritualitet
  3. at udruste menighedens medlemmer til at tage ledelse, eller deltage kompetent, i forandrings-initiativer kendetegnet ved Guds rigets værdier – kærlighed og retfærdighed – i alle samfundssektorer både i Danmark og i verden i øvrigt.

Vores “hvorfor” kan udleves på det personlige niveau, socialt på netværksniveau og i det professionelle arbejdsliv og i offentligheden. Vi tror, det er vigtigt, at troen inspirerer og binder livet sammen til en helhed, både for os selv personligt, i vores sociale netværk og i vores ansvar som demokratiske medborgere i en multikulturel og multireligiøs virkelighed. Troen skal skabe bedre liv, bedre relationer og et bedre samfund for alle. Det sker ikke af sig selv. Vi vil derfor vinkle troen på en relevant måde og give konkrete værktøjer til at omsætte den i praksis. Troen har også en side fyldt med håb og trøst, som rækker ud over dette liv og døden, men den må aldrig blive til verdensflugt eller en fortrængningsmekanisme i forhold til det levede livs udfordringer og muligheder.

kbhfri.dk