Odder Frimenighed

Fotos fra Odder Frimenigheds aktiviteter og lejr på SommerOase

"Vi vil lære mere om Gud, om verden, om hinanden og os selv."

Hvem er vi? 
Odder Frimenighed blev startet i 1996. I dag har menigheden ca. 180 medlemmer og et tilsvarende antal deltagere til gudstjenester. Odder Frimenighed er en kirke som andre. Her kan medlemmerne blive døbt, konfirmeret, viet og begravet. Vi mødes ca. hver søndag for at holde gudstjeneste.

Odder Frimenighed har som vision at være kirke i Odder. Vi vil gerne være en kirke, hvor vi selv og andre kan opleve et møde med Gud. Vi ved, at det forandrer vores liv. Vi vil være en kirke, som sætter fællesskabet højt. Sammen udfordres vi i vores kristne liv. Vi vil lære mere om Gud, om verden, om hinanden og os selv. Vores vision er samlet i disse tre punkter:

Mødested - et åbent forum. Fællesskab - med Kristus i centrum. Mesterlære - vi står altid i lære.

Hvad er Gud i gang med at gøre hos os?
Odder Frimenigheds vision frem mod 2017 hedder ”Luk portene op”, fordi vi som menighed fra 2013-2017 vil arbejde for at åbne os overfor Gud, overfor hinanden og overfor vores lokale område. Vi bru­ger udtrykket ”Luk portene op”, fordi vi ser, at Gud har givet os meget godt i menighedens fællesskab og tjeneste, og det vil vi gøre mere tilgængeligt og åbent for alle. Vi vil, at der skal åbnes op, såvel in­ternt som eksternt, og vi vil dele ud.

    1. Vi vil arbejde for at gøre Guds rige mere tilgængeligt og synligt både for menigheden og for andre,
    2. Vi vil skabe større åbenhed og menings­fyldt fællesskab i menigheden liv,
    3. Vi vil udvide relationen mellem menighed og nærmiljø.

    Se mere på: odderfrimenighed.dk

    Præster: Leif Johanson og Daniel Hougaard