Odder Frimenighed

Fotos fra Odder Frimenigheds aktiviteter og lejr på SommerOase

"Vi vil lære mere om Gud, om verden, om hinanden og os selv."

 

Hvem er vi? 
Odder Frimenighed blev startet i 1996. I dag har menigheden ca. 230 medlemmer.  Vi mødes til gudstjeneste hver søndag.

Odder Frimenighed har som vision at være kirke for alle i Odder og omegn. Vi vil gerne være en kirke, hvor alle kan få et møde med Gud. Vi ved, at det forandrer vores liv. Vi vil være en kirke, som sætter fællesskabet højt og vi vil sammen lære mere om Gud, om verden, om hinanden og os selv. Vores vision er samlet i disse tre punkter:

Mødested - et åbent forum. Fællesskab - med Kristus i centrum. Mesterlære - vi står altid i lære.

Hvad er Gud i gang med at gøre hos os?
Odder Frimenigheds vision frem mod 2023 hedder ”Hele vejen”. Som menighed vil vi i de næste år lade os forme af, at Gud, fyldt af kærlighed til verden, sendte Kristus til os, for at kalde os til fællesskab og følgeskab med Ham, som er Vejen.

”Hele Vejen” betyder hele Kristus. Vi ønsker at leve i det fulde evangelium om Jesus Kristus, der er kommet til os – både som enkeltpersoner, som fællesskab og til dem, omkring os.

 - De første kristne blev kaldt dem, der fulgte vejen. ”Hele Vejen” betyder, at vi vil gå den vej, som Jesus leder os på i vores personlige vandring med ham og i vores tjeneste for ham.

 - Guds vej er altid en vej, hvor vi vandrer i fællesskab med andre. ”Hele Vejen” betyder, at vi vandrer sammen.

 - Vi ønsker at kalde folk ind til at vandre på Guds vej, fordi vi tror, at sandhed og liv findes der. ”Hele Vejen” betyder, at vi går hele vejen for at dele hele evangeliet. 

Visionen ”hele vejen” har formet vores målsætninger de sidste par år. I 2018 arbejdede vi med ” at vi som menighed vil opøve fortrolighed med Guds stemme i hverdagen” og i 2019 har vi arbejdet med ” at vi som menighed vil opøve fortrolighed med Guds kraft i hverdagen” .

Vi oplever at visionen og disse målsætninger former livet i menigheden på en forunderlig måde – og vi er spændte på at se, hvad Gud vil gøre iblandt os og med os i vores by, land og verden med dette.  

Se mere på: odderfrimenighed.dk

Præster: Daniel Hougaard og Leif Johanson