Vejle Oasekirke

Hvem er vi?
Vejle Oasekirke (tidligere Vejle Frimenighed) er en flok mennesker på vej – et fællesskab af børn, unge og voksne, som ønsker at være menighed – et lokalt nedslag i Vejle af Guds rige, der kommer til os. Menigheden er 6 år gammel og er travlt optaget af at vokse til og finde sine ben at stå på. Menigheden vokser i at rumme mere af Gud i et fokus på Gud som skaber, Jesus som frelser og Helligånden som vejleder og livgiver.
Et kendetegn ved menigheden er, at medlemmerne kommer fra et ret stort geografisk område. Mange er villige til at køre efter et kristent fællesskab med den profil, som er menighedens.

Hvad er Gud i gang med at gøre hos os?
Menigheden har fokus på børn og teenagere. Hvordan er vi kirke, så det bliver bedst muligt for den generation, der er på vej? Hvordan er vi på vej, så børn vokser op i menigheden og ind i den og ikke ud af den? Vi har nogle dygtige børne-/ungeledere, som har fokus på, at børnene og de unge skal møde Gud. Som i hele menigheden er omdrejningspunktet søndagens gudstjeneste, men derudover er der også events, som styrker fællesskabet.
Endnu et fokuspunkt er, hvordan vi når ud over kanten. Hvordan bliver menigheden kendt i Vejle? Hvordan kan vi række ud til mennesker omkring os?. Vi har fokus på, at vi er på en mission sammen med Jesus. Vi er disciple, der er sendt. Vi er i et forpligtende fællesskab med Jesus og med hinanden. Vi må vokse i hele tiden at være på vej til, at række ud mod vore medmennesker. Vi ønsker at opmuntre hinanden til at være i tjeneste. Vi gør det indad i menigheden med en række tjenesteteams, og vi vil gøre det udad. 

Se mere på: vejleoasekirke.dk

Præst: Arne Lund Sørensen