Fastetiden er en tid til fordybelse

Kom godt i gang med fasten – og bliv klogere på hvilke muligheder du har. Fasten er ikke en gerning, som i sig selv bringer mennesker tættere på Gud. Men man kommer tættere på sit eget hjerte, og det bliver lyttende for, hvad Gud vil sige.

Skal du faste? Måske faste fra TV-støj og Netflix? Læs med her og bliv klogere på hvordan og hvorfor.

Hvornår er fasten 2016?
Fasten 2016 er fra askeonsdag d. 10. februar – og løber 40 dage frem til d. 20. marts.

Fasten skal bruges til fordybelse i troen, og det mest nærliggende er at afsætte mere tid til bøn og bibellæsning. Det centrale for al kristen fordybelse er at opleve sig elsket af Gud. Tekster om Guds kærlighed, nåde og barmhjertighed kan derfor ikke læses og mediteres ofte nok. 

I Bjergprædikenen (Mt. 6, 16) siger Jesus: ”Når I faster ...”. I talen præsenterer Jesus det, som kendetegner en faste: en enkel livsstil med mådehold på menuen. Bøn og opprioritering af det åndelige liv. Fokus på gode gerninger og forholdet til næsten. 

Selvom Jesus fremhæver det at faste, så giver Bibelen ikke nogen anvisning på, hvordan man skal spise i fastetiden. Faste er grundlæggende afholdenhed og at lægge noget til side for et større formål. Den ekstra tid, kan bruges til at fokusere på bøn og barmhjertighed.

Vejledning om fasten

”Som fri, og dermed ansvarlig for sit liv, vælger hvert menneske hvad han skal sige ja og nej til. Vores valg former os. Vi kan vælge at sløse vores liv væk. Vi har også muligheden for at bevare vores værdighed. Vi kan hænge os i det der deformerer vores ansigt. Vi kan også overgive os til det der forædler vores sjæl... 

Nåden er den kristnes største privilegium. Livet er gratis fra begyndelsen. Frelsen er en ufortjent gave. Men når Gud åbner sin hånd og rækker sine gaver til os, er det os, der vælger, hvordan vi vil forvalte dem. Det er her, fasten kommer ind i billedet. At faste er at tage sig selv alvorligt. Det er at tænke stort om livet og forvalte den gave, det er at være menneske.” 

- sådan skriver Peter Halldorf i hæftet "Vejledning om fasten".

Hvordan kan jeg faste?

Den strengeste form for faste er den, hvor man ikke må spise eller drikke (eller kun må drikke vand). Det er dog langtfra almindeligt og heller ikke særligt anbefalelsesværdigt at faste på denne måde i dagevis. Ofte betyder fasten, at man skærer ned på antallet af måltider samt at man holder sig fra bestemte slags fødevarer. Det er også udbredt at faste fra nydelsesmidler som for eksempel alkohol.

Især i de senere år er fastebegrebet dog blevet udvidet til også at kunne omfatte andre ting end mad og drikke, f.eks at faste fra fjernsyn eller internet. Også den sociale faste kan være fastens fokus; at man faster fra egne behov, og i stedet hjælper næsten. Det vigtigste er, at når der fastes fra noget, så gives der plads til noget andet. 

Før du begynder, er det godt, at finde dit formål med fasten. Samtidig er det vigtigt at finde ud af, hvad du har lyst til at gøre, og hvad du synes, giver mening. Fasten skal ikke være udvendig og hyklerisk, men netop skabe plads til ro, fordybelse og Guds-nærværet.

Kan jeg faste fra andet end mad? 

Når du skal vælge, hvad du vil faste fra, er der mange muligheder:

  • Afstå i en periode fra for eksempel mad eller specifikke madvarer – f.eks kød.
  • Afstå fra for eksempel vin, slik, kaffe eller chokolade – altså et nydelsesmiddel.
  • Lad din faste være, at du hver dag gør en god gerning mod et andet menneske
  • Vælg TV’et, Netflix eller Facebook fra eller nedsæt forbruget
  • Afsæt en fast aften i ugen gennem fasten til at læse i Bibelen eller i anden opbyggelig  litteratur.
  • Vælg en energifaste, hvor du skærer ned for dit forbrug af el og elektriske maskiner, vask op i hånden, sluk for lyset, cykle i stedet for at tage bilen osv.

Hent fasteguiden

Denne fastefolder kan bruges som hjælp til daglig fokusering, eftertænksomhed, bøn og meditation gennem fastens 40 dage. Brug så meget af indholdet, som du har lyst til og kan forholde dig til.

Hent fasteguiden 2016 (PDF)

 

Brug af fasteguiden

Til hver dag i fasten er der en teksts-meditation og en tilhørende bøn. Start hver gang med at finde et nogenlunde roligt sted og sæt dig ned. Læs teksten fra Apostlenes Gerninger - gerne højt for dig selv. Læs meditationen og tillad dig selv lidt stilhed, læs bønnen og afslut med Amen eller Fadervor. 

Brug også gerne fasteguiden i din kirke – som udprint til uddeling.

God faste!