Generation Z

Er børne- og ungdomsarbejde vigtigt hos jer? Og afspejles det i jeres budget for 2015? Giv videoen et tryk på afspilningsknappen. Se undervisningen med Thomas Willer om børne- og ungdomsarbejde - og bliv udfordret til, at sætte fokus på børn og unge. Det handler om den næste generation!

GENERATION Z: NYBYGGERNE

  • Familien blev dekonstrueret, og man oplevede masser af skilsmisser, bonussøskende, ønskebørn etc.
  • Uddannelsessystemet blev dekonstrueret gennem muligheden for at sammensætte sin egen uddannelse
  • Identiteten blev dekonstrueret gennem mantraet - du er, hvad du vælger
  • Kirken blev dekonstrueret, og det at drikke en kop kaffe blev det samme som at være kirke osv.
  • Politiske systemer blev dekonstrueret. Berlinmuren faldt, fordi en ung generation af tyskere begyndte at stille spørgsmål til systemet

Fremtiden tegner lys, hvis vi er i stand til at skabe en base og et grundlag for generation z. En generation, der er vokset op i sammenbrud, kan give kirken gennembrud.

Tekst: Thomas Willer / Foto: Jesper Rais

Enhver generation er kaldet til at læse Bibelen og inkarnere Kristus ind i deres kontekst og kultur. Det er ikke anderledes for den generation, som vi ser vokse op i dag. De teenagere, som vi ser rundt omkring os, har vi et ansvar for. Vi har et ansvar for, at de får den plads, der skal til, så de får muligheden for at bygge Guds rige i deres tid. Og et ansvar for at udfordre dem, når vi ser, at de måske er ude på et sidespor. Men først og fremmest handler det om, at vi forstår, hvem de er, så vi kan guide dem bedst muligt.

Hvem er Generation Z?

Generation Z bliver også kaldt nybyggerne. De er vokset op i, hvad man kan kalde efterveerne af et kulturelt jordskælv. Generationen før dem - generation X - havde enormt travlt med at dekonstruere alle faste strukturer og institutioner.

Noget af det som generation X ikke fik dekonstrueret, var det økonomiske system, som i høj grad blev en del af deres identitet. Forbrug blev enormt identitetsdannede, og man levede i et økonomisk opsving, så der blev aldrig rigtig sat spørgsmålstegn ved det. Samtidig troede generation X, at man med Berlinmurens fald havde elimineret trusler fra omverden.

9/11 2001 skete der noget, som fik store konsekvenser for Generation Z. Mange af dem var blot børn på dette tidspunkt. Da to fly fløj ind i tvillingetårnene blev det også symbolet på, at dekonstruktion og usikkerhed er problematisk. Hvor generation X selv skabte usikkerhed og dekonstruktion ved at stille spørgsmål, så oplevede generation Z med først tvillingetårnene og senere den økonomiske krise, at usikkerhed og dekonstruktion er noget, som andre skaber, og de får ting til at vælte og falde fra hinanden og skaber en grundlæggende utryghed. Første havde generationen før dem dekonstrueret alle forskellige institutioner og systemer, og nu var der noget udefrakommende, som skabte usikkerhed og økonomisk utryghed.

Det betyder, at generation Z er en generation, der har brug for at bygge op og skabe ting og søger rammer og tryghed. De længes efter at skabe holdbare familier. Det handler ikke bare om at være venner, men man skal være familier. De ønsker at forandre verden og gøre den til et bedre sted. De er vokset op med sociale medier og apps, der gør det muligt selv at skabe musik, kunst, video, skrift og formidle det til masser af mennesker. De vil bygge og skabe.

Udfordringen til os er, om vi vil skabe rum for den næste generation, så de kan skabe kirken på ny. Om vi vil invitere dem helt ind i vores egne familier, så de kan lære at være familie. Om vi vil udfordre og støtte dem i, at de kan forandre verden, hvis vi andre voksne selv træder et skridt tilbage! Hvis vi kan tage de udfordringer alvorligt, er der stor chance for, at generation Z bliver generationen, der skaber gennembrud for kirken i Danmark.