Helligånden styrker mission i hverdagen

Bibelen omtaler flere steder Helligånden som vores vejleder og hjælper. Som disciple får vi altså Helligåndens hjælp – også når vi bliver sendt ud i verden med evangeliet i dag. Det ser ud på mangfoldige måder. I denne voxpop spørger vi fire forskellige mennesker, hvordan Helligånden fungerer som missionsånd i deres hverdag og arbejde.

Vibeke Binderup

Job : Skolelærer

Kirke : Karlslunde Strandkirke

Hvordan hjælper Helligånden dig med at møde mennesker i din hverdag ?

Jeg har ofte de vanskelige samtaler med børn eller forældre, der har det svært. Pludselig ved jeg bare, hvad jeg skal sige eller gøre. Helligåndens kundskabsord åbner døre, jeg ikke selv ser. Ofte går jeg i kirke med små sedler i lommen - ord til folk, som jeg ofte ikke kender. Langt de fleste gange udløser dette et lille mirakel. Jeg bliver aldrig træt af at se frugterne af Helligåndens arbejde.

Hvad gør du helt konkret for at samarbejde med Helligånden i din hverdag eller på dit arbejde ?

Jeg lytter ! Jeg tager villighedens sko på fødderne, og så handler jeg efter bedste evne. Jeg hører også forkert, men det hjælper mig kun til at gå i større ydmyghed og til at lade folk selv finde deres "Ja og Amen" til ordet eller billedet.

Kristina Hald Jacobsen

Job : Pædagogmedhjælper

Kirke : Aarhus Valgmenighed

Hvordan hjælper Helligånden dig med at møde mennesker i din hverdag ?

Helligånden hjælper mig til at se mennesker med behov – både med mine åndelige og fysiske øjne ! Han prikker til mig, når der er nogen, Han ønsker at opmuntre og give profetiske ord, så de føler sig set og elsket af Gud.

Hvad gør du helt konkret for at samarbejde med Helligånden i din hverdag eller på dit arbejde ?

Konkret beder jeg ofte for folk midt i en samtale - hvad end det er ved busstoppestedet eller på arbejdspladsen. Så virker Helligånden helt selv. Min erfaring er, at det virker større og som et tættere møde med Gud, end hvis jeg siger til dem, at jeg beder, når jeg går hjem.

Peder Morre

Job : Daglig leder, Hjerterummet, Blå Kors

Kirke : Aalborg Valgmenighed

Hvordan hjælper Helligånden dig med at møde mennesker i din hverdag ?

Grundlæggende tror jeg, vi er skabt i Guds billede, skabt i kærlighed, skabt til at elske – også i min hverdag. Jeg stoler på, at Gud ved Helligånden hjælper mig i mødet med et andet menneske. Ikke på en overnaturlig måde, men på en naturlig og jordnær måde. 

Hvad gør du helt konkret for at samarbejde med Helligånden i din hverdag eller på dit arbejde ?

Jeg arbejder til dagligt med ensomme, hjemløse, psykisk sårbare, stofmisbrugere og alkoholikere. Det at samarbejde med Helligånden i det er for mig meget jordnært. Det handler om at møde disse menneskers behov, ligesom Jesus gjorde, og stole på, at den Ånd, jeg har fået givet, virker igennem mig med kraft og håb.

Leif Johanson

Job: Præst

Kirke: Odder Frimenighed

Hvordan hjælper Helligånden dig med at møde mennesker i din hverdag?

Salme 32 vers 8 er levende for mig. ( red : Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå, jeg vil give dig råd, mit blik er rettet mod dig ) Løftet i dette vers hjælper mig til at møde mennesker. Både dem jeg selv opsøger, og dem jeg støder ind i, når jeg for eksempel er ude at handle. Bevidstheden om, at Gud er nær, og at Helligånden leder, er til stor opmuntring for mig. 

Hvad gør du helt konkret for at samarbejde med Helligånden i din hverdag eller på dit arbejde?

Hver morgen inden jeg står op, takker jeg Gud for livet og dagen. Jeg har ikke en særlig teknik til at være ledt af Helligånden, men blot en naiv tillid til, at Han er med mig. Uanset hvad der sker omkring mig, så prøver jeg at være nærværende og have tillid til Hans ledelse.