Herren er min identitet

Peter Højvig

Forståelse af identitet

Når vi skal forholde os til spørgsmålet om identitet, må vi først forholde os til spørgsmålet om, hvem mennesket er. Bibelen fortæller os, at mennesket er skabt i Guds billede som mand og kvinde (1. Mos. 1,27). Det er et udsagn om vores identitet. Det fortæller os flere ting om, hvem vi er.

For det første er vi skabt af en skaber. Gud er skaberen, og vi er afledt af ham, skabt af ham. Det betyder, at vi ikke er centrum. Skaberen er centrum.

For det andet er vi skabt i Guds billede. Et billede henter sit indhold fra noget andet udenfor det selv. Vi er skabt til at afspejle noget andet. Vi er derfor skabt med en reflekterende identitet. Vores identitet vil enten reflektere Gud eller det, vi sætter i hans sted. Vi kan ikke selv vælge, om vi vil reflektere, men vi kan vælge, hvad vi vil reflektere. Vores identitet vil blive formet efter det, vi vælger at reflektere, så vi bliver som det.

For det tredje er vi skabt i Guds billede. Vi er skabt til at reflektere Gud i verden. Vi får vores mening og sikkerhed fra Gud. Det er kun hos ham, at vores identitet kan finde ro.

For det fjerde er vi skabt som mand og kvinde. Vi er skabt i en mangfoldighed, hvor der er en grundlæggende forskel mellem mand og kvinde. Hvor både mand og kvinde er nødvendig, men ikke i sig selv tilstrækkelig, til at reflektere Gud. Vi er skabt til i fællesskab at reflektere Gud. Det er vores identitet. Jeg kan ikke alene afspejle Gud, men må gøre det i fællesskab med andre.

Når vi er skabt i Guds billede til at reflektere Ham som mand og kvinde, så giver det anledning til ydmyghed overfor Gud og overfor hinanden. Og det giver anledning til at overveje, hvem eller hvad jeg reflekterer.

Væk fra Gud

Vores gudskabte mulighed for at vælge identitet bliver i stor udstrækning dyrket i dag, hvor alle opfordres til at vælge deres egen identitet. Vi vælger selv, hvem vi vil være. Men i kravet om at vælge identitet bliver selvet vores afgud og vi bliver formet derefter. Vi ender med et tomt selv og en tom identitet.

Vi kan aldrig finde os selv løsrevet fra Gud, for da er det ikke os selv, vi finder, men en afgud. Vi er skabt til at tilhøre og tilbede Gud og Gud alene. Det er derfor, vi er her. I vores søgen efter identitet må vi søge udover os selv.

Når vi søger vores identitet væk fra Gud, i os selv eller noget i vores omgivelser, da søger vi vores identitet i skabningen i stedet for i skaberen. Da får vi en skrøbelig identitet, fordi alt i skabningen er skrøbeligt. Kun skaberen kan give os den betydning og sikkerhed, vi har brug for. Når vi søger vores identitet væk fra Gud, må vi kompensere for tabet af ham ved at sætte noget andet i hans sted. Men fordi vi er skabt for Gud, kan intet af det skabte fuldt ud kompensere for ham. Derfor er vi hele tiden på jagt efter noget, der kan fylde os, men aldrig i fred. For kun Gud kan fylde vores identitet, så vi får fred.

Paulus beskriver hvad der sker, når vi søger identitet i skabningen i stedet for i skaberen:

”For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte.  De hævdede at være vise, men blev tåber,  og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr. Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres legemer.  De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen – han være lovet til evig tid! Amen” (Rom. 1,21-25)

Hos Gud

Stands og forstå, at jeg er Gud (Sl. 46). Du er skabt til at være min. Du er skabt i mit billede til at reflektere mig i alt, hvad du er og gør. Du er mit barn og din destination er at få del i guddommelig natur (2. Pet. 1,4). Det er din identitet.

Mange taler om dig, de siger gode ting, de siger dårlige ting om dig. Du har mange tanker og følelser om dig selv. Du foragter dig selv, elsker dig selv, du sætter dig selv i centrum og længes efter at bøje dit liv for mig.

Men Gud ved, hvem du er, du tilhører ham.

Du er fri fra at skulle finde din identitet i dig selv. Find dig selv i Herren og lad dig forvandle, så du kommer til at ligne ham: ”Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er.”  (2. Kor. 3:18)

Du er skabt til at bøje dig for ham, bøje din vilje ind under hans. Lad ham fortælle dig sandheden om, hvem han er, og hvem du er.

Forslag til videre læsning:

Mette og Peter Højvig bor i Odense og har to drenge på 6 og 9 år. De kommer i Fyns Valgmenighed og er engageret i kirkens arbejde med at skabe fællesskab i et socialt belastet boligområde. Mette er desuden engageret i kirkens gymnasiegruppe, hvor hun bidrager med undervisning og medvandring.

Mette er hjemmegående og uddannet psykolog. Peter arbejder som konsulent og er uddannet indenfor organisation og ledelse. Begge er optaget af, at sandheden skal sætte os fri.