Hjælp og relationer i Café Exit

På Saxogade på Vesterbro ligger Café Exit. En café, som er tilknyttet Apostelkirken. Her finder tidligere indsatte et fristed, som kan give dem et skub ud i samfundet igen – med udsigt til en kriminalitetsfri tilværelse.

TEKST: Dorte Fromsejer Hartig. FOTOS: Sandie Lykke Hansen.

Både en præst fra Apostelkirken, Fangekorets leder samt forskellige fængselspræster indså, at de indsatte havde brug for en bro over til et sted, hvor relationerne til den enkelte er i højsædet, men også hvor der kunne ydes hjælp til udslusning i samfundet igen. Og på den måde opstod Café Exit ud fra et socialt, kirkeligt arbejde funderet på det kristne livs- og menneskesyn.

- Vi vil gerne udtrykke, at vi alle er i samme båd. Vi er alle syndere – og det fører ikke til noget godt at pege fingre ad andre. Så derfor forsøger vi at skabe ligeværd og at være i øjenhøjde med dem, som vi hjælper, fortæller Ole Bjørn Andersen, organisationschef i Café Exit. 

Mange falder i igen, men man er stadig velkommen i Café Exit

Relationerne spiller en stor og væsentlig rolle

Ole Bjørn Andersen fortæller, at man ved et møde med en indsat ikke spørger ind til, hvad han har begået. - Vi vil gerne give dem en ren tavle og møde den enkelte som menneske og tænke fremad, siger han.

- Det første møde er måske ganske enkelt, at vi tilbyder at hente en kop kaffe. Måske er det første gang 

i lang tid, at den indsatte møder et andet menneske, som vil gå nogle skridt for ham, og det kan have væsentlig betydning, understreger Ole Bjørn Andersen.

At oversætte det, som menes

Café Exit hjælper de indsatte og de tidligere indsatte med gældsrådgivning, terapibehandling, socialrådgivning og sociale aktiviteter som et supplement til det, som kommunen tilbyder. Men frivillige fra Café Exit hjælper også i en rolle som oversættere. Og hvad ligger der så i det ord ? Ole Bjørn Andersen fortæller, at man som oversætter fungerer som en slags mægler mellem den indsatte og sagsbehandleren. - Den indsatte er jo presset i situationen og det er sagsbehandleren måske også. Vi kan gå ind og skabe forståelse. Til dette job kan vi bruge frivillige, som ikke behøver at have megen erfaring med den slags, men som bare kan se behovene, forklarer Ole Bjørn Andersen. 

Folk, der siger, at det må være som en sommerferie at komme i fængsel, ved ikke, hvad de snakker om !

Fængsling tærer på psyken

Når man sidder i fængsel, så tærer det psykisk på én. Det siger sig selv. Det er hårdt at miste kontrollen over sit liv og sin tilværelse. Men man mister ofte også familierelationer, venner eller netværk, eller måske sidder man kun tilbage med et kriminelt netværk. Så er det svært at komme ud i samfundet igen – med en plettet straffeattest og begå sig, uden at man fortsætter kriminaliteten. Ole Bjørn Andersen forklarer det på denne måde :

- Man vil gerne studere eller arbejde, men har ofte svært ved at få en praktikplads. Og det er ærgerligt, for der er jo som oftest gode ressourcer i disse personer. Og mange sidder også med stor gæld, fordi sagsomkostningerne efter en retssag har være store. Så det er bestemt ikke en sommerferie at sidde i fængsel. Det fører mange konsekvenser med sig, som folk ude i samfundet ikke tænker på. 

Nu har jeg fået en øjenåbner på denne udsatte gruppe. Men hvad så med alle de andre udsatte grupper ? Jeg tør ikke tænke på det.

Netværksrådslagning – et tilbud om forsoning

Café Exit hjælper også med ’netværksrådslagning’, som handler om at få den indsatte til at få genetableret sit netværk – måske et misbrugt netværk.

- Her kan vi formidle kontakten i nogle bestemte rammer og få folk til at sætte sig sammen igen, fortæller Ole Bjørn Andersen.

Nedværksrådslagning handler om at skabe relationer og tale kompetencer igennem, og her kan en uddannet samordner fra Café Exit altså gøre en forskel i at sørge for faste, trygge og rare rammer for mødet mellem den indsatte og hans netværk, og det kan skabe helt nye udsigter for den indsatte. En indsat sagde efter en netværksrådslagning at : „Det er så fedt at vide, hvordan min dagligdag og kontakten med min familie kommer til at se ud, når jeg bliver løsladt. Nu glæder jeg mig endnu mere.“ 

Det er langt mere kompliceret og meget sværere for folk at få fodfæste efter en dom, end jeg havde regnet med.

Fra indsat til løsladt

Organisationschefen for Café Exit fortæller endvidere, at for den indsatte er overgangsfasen sværest, når man går fra indsat til løsladt. Her går man fra et statssystem til et kommunalt system, og mange falder igennem ved den overlevering, fordi de står uden tag over hovedet, intet forsørgelsesgrundlag og så videre.

- Vi siger, at de 5 afgørende problemstillinger, som meget ofte gør sig gældende i højere eller mindre grad, er økonomi, arbejde/uddannelse, fællesskab, bolig og sundhed, fortæller Ole Bjørn Andersen.

Samtidig skal man prøve at forestille sig, hvor meget der for eksempel sker i samfundet på 10 år. Den indsatte har svært ved at følge med tiden. Han får noget i sin e-boks, men har aldrig været vant til denne måde at modtage breve på. Det er ikke nemt ! 

Hvad kan kirken gøre ?

- Kirken har nogle utrolige muligheder i forhold til fællesskaber. Og det glæder mig, når et menneske kommer til tro, men dette er ikke hovedformålet, fortæller Ole Bjørn Andersen.

- Vi ønsker at vise de indsatte, at der i kirkerne er tilgivelse at få, men også at der her findes gode mennesker, som tager Bibelens tale alvorligt og gerne vil yde noget godt, og at denne relation kan blive vigtig for dem. Derfor er det så afgørende, at menighederne byder ind som støtte og hjælp for disse medmennesker, som jo i virkeligheden er rare og slet ikke så farlige at omgås, som mange går og tror, siger organisationschefen. 

Ikke kun som stat og kommune – men også som samfund – bør vi tage langt mere ansvar, end vi gør

Vi håber på større bevidsthed om vores arbejde

Sammen med Folkekirkens uddannelses- og videnscenter er der lavet en rapport omkring resocialisering, for at se, hvordan man gør i andre lande. Der er særligt én af modellerne, der giver mening ind i arbejdet i Café Exit, og det er sognemenigheds-tankesættet.

- Vi håber, at vi kan få skabt en større bevidsthed om vores arbejde, via kanaler som DanskOase, Kirkens Korshær, Blå Kors og så videre, så flere vil støtte op om vores arbejde, siger Ole Bjørn Andersen og fortsætter :

- Måske er der en ildsjæl i en kirke, som kan skabe noget nedefra mens vi selv arbejder oppefra. Vi tror på, at der må være mange mennesker rundt om i sognene, som virkelig gerne vil hjælpe. Og alle har nogle kompetencer at byde ind med. Sammen kan vi skabe noget virkelig godt. 

En lille ting kan være en stor ting for nogle

- Vi håber, at folk ude i menighederne kan se, at det, som kan virke som en lille ting at gøre, kan være en stor ting for et andet menneske ! Hvis én bliver løsladt, så kan det have afgørende betydning for ham, at der f.eks. står én og venter på ham på stationen og siger ’Velkommen til denne by – hvad kan jeg hjælpe dig med ?’ i forhold til, hvis han ikke bliver modtaget af nogen, forklarer Ole Bjørn Andersen. 

Guds kærlighed er grundlaget for vores arbejde

- Vi gør dette arbejde, fordi Gud elsker os, reflekterer Ole Bjørn Andersen og fortæller om sig selv, at det har været en modnings-rejse for ham at få denne stilling som organisationschef i Café Exit efter i en årrække at have været i helt andre typer stillinger.

- Jeg har haft en forkyndende opvækst, men ser nu, at vi har et ansvar for at hjælpe andre uden at have som mål, at dette menneske må og skal komme til tro. Vi er alle sat her på jorden for at hjælpe andre. Det er vigtigt, at vi bruger vores ressourcer uden bagtanke, men at vi hjælper andre på baggrund af, at Gud har gjort så meget for os, og fordi Gud elsker os, siger Ole Bjørn Andersen.

Han ser i dag meget mere på selve gerningen og hjælpen for den enkelte som et omdrejningspunkt, end han har gjort førhen.

- Men jeg tænker også, at vi skal skabe et godt miljø, så vore medmennesker kan se, at det samtidig har en afgørende betydning at være kristen. Det glæder mig, når folk kommer til tro, men jeg er glad for, at jeg i dag kan sidde her og være helt bevidst om, at hovedformålet ikke er et ønske om at omvende folk – men et ønske om blot at kunne være til rådighed, slutter Ole Bjørn Andersen. ■

Fakta

Ole Bjørn Andersen er 58 år og gift med Jonna, som er musikpædagog. 

Sammen har de en voksen datter på 30. De bor på Frederiksberg, tæt på Café Exit.

Om sommeren tilbringes dog det meste af tiden i deres kolonihavehus i Glostrup.

Inden han blev ansat i Café Exit, arbejdede han i en bank, Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) og Krifa. Han har været ansat som organisationschef i Café Exit i 2 år.