Om lovsangsnetværket

Sangen betyder rigtig meget i den kristne menighed og ikke mindre i den karismatiske bevægelse. Derfor er udrustning og bevidstgørelse, hos de som tjener indenfor menighedssang/lovsang så væsentlig, og derfor har vi valgt, at give det særligt fokus i form af et lovsangsnetværk.

Lovsangsnetværkets primære formål er, at styrke lovsangstjenesten i menighederne. Vi tror, at vejen til udrustning, på dette område, går via træning af lovsangsledere og af andre som tjener på området: musikere, sangere, præster, organister o.l. Vi tror, at ledelse er af afgørende betydning for discipelskab og vækst.

Lovsangsnetværket sigter primært på konkret udrustning, ressourcedeling og networking blandt de tilknyttede. På det inspirative plan vil vi fortsat arbejde for høj kvalitet på lovsangen på stævner og på musikudgivelser. På sigt vil vi gerne kunne tilbyde inspiration og konkrete værktøjer ud i bredere folkekirkelige sammenhænge.

Hvordan?
Lovsangsnetværket ønsker at arbejde på følgende fronter:

1. UDRUSTNING
Træningstilbud for lovsangsledere og lovsangere. Det kan være nationale eller regionale arrangementer i løbet af året, bl.a. på Sommeroase, Lederkonferencer o.l. Derudover er det oplagt, at tænke i samarbejde med frikirker, kurser i SALT-regi osv. 
Man kunne også forestille sig retræter for lovsangere og lovsangsledere med tid til refleksion, stilhed, læsning, tilbedelse, sangskrivning osv.

2. RESSOURCER 
Hjemmeside som tilvejebringer inspiration og ressourcer i form af nye sange, undervisningsmaterialer, oversigt over relevante arrangementer, vejledning om copyright, evt. debatfora, etc. 
Andre ressourcer såsom omrejsende lovsangsbands og undervisning/konsulenthjælp.

3. NETVÆRK
Det er en oplagt mulighed for lovsangere i forskellige situationer til at finde ligesindede, der deler vision og behov, og udveksle erfaringer samt give og modtage idéer og råd.
Man kunne forestille sig mere eller mindre organiserede former, såsom mentorgrupper for lovsangsledere, sangskrivere o.a. - regionalt eller nationalt efter behov.