Vision og værdier

Vision 
- det som vores hjerter brænder for

Hengivelse 
Mennesket har en medfødt evne til tilbedelse eller hengivelse. Det er kirkens og Åndens opgave, at kalde hele skabningen til, at bøje sig for Skaberen. Kun her opfyldes hjertets længsel.

Samtidig trænger kirken til en fornyet åbenbaring af Guds godhed og storhed, så enkeltpersoner og fællesskaber strømmer over med taknemlighed, lovprisning og overgivelse. Vi har brug for et sandt Gudsbillede, for at Abba-råbet lyder højt og inderligt i vores indre.

Derfor er denne livsindstilling til– tilbedelsen (eller hengivelsen til Gud)– udgangspunkt og mål for de konkrete bestræbelser vi gør os.

Værdier
- de ting vi vil sigte mod på vejen

At dygtiggøres
Vi tager vores Gudgivne talenter seriøst og søger at udvikle og forvalte disse gaver. Det gælder bl.a. musiske evner, poetisk sans, andre kreative udtryksformer og evnen til at lede andre. Der skal være plads til specialisering og videreudvikling på forskellige områder.  

Kreativitet
Vi ønsker at se inspirerede og nyskabende udtryk for tilbedelse– i form af sang og musik og evt. andre kunstneriske udtryksformer. Samtidig ser vi en værdi i, at kende og genopdage traditionen– og bruge denne på en kreativ og kraftfuld måde.

Refleksion.
Vi stræber efter en dybere forståelse af Guds væsen, hans ønsker for os og hvad det vil sige, at tilbede i nutidens samfund. Ligeledes søger vi, at reflektere over de strømninger der præger tilbedelses udtrykket i den moderne kirke i et ønske om, at identificere styrker og potentielle farer.

”Mission is not the ultimate goal of the church. Worship is. Mission exists because worship does. Worship is ultimate, not missions, because God is ultimate, not man. When this age is over, and the countless millions of the redeemed fall on their faces before the throne of God, missions will be no more. It is a temporary necessity. But worship abides forever… But worship is also the fuel of missions. Passion for God in worship precedes the offer of God in preaching. You can’t commend what you don’t cherish. Missions begins and ends in worship.”
John Piper, citat fra bogen “Let the Nations Be Glad”