Menigheder

DanskOases Menigheds- og regionsnetværk er DanskOases fundament både visionsmæssigt og organisatorisk. Det er medlemmerne der er grundlaget for, at DanskOase findes.

Vision
Menighedsnetværket består af menigheder, fællesskaber, institutioner og regioner, som ønsker at stå sammen og støtte hinanden i visionen om, at være levende lokale menigheder.

Hvordan gør vi det?
I netværket drager medlemmerne nytte af hinandens viden og ressourcer i det daglige arbejde med, at opbygge den lokale menighed. Dette sker gennem:

Hvem kan være med?
Menigheder og fællesskaber som:

Menigheder og fællesskaber kan være menighedssamfund, sognekredse, valg- og frimenigheder, husmenigheder, fællesskaber og institutioner/foreninger m.fl.

Medlemskab giver... 
Adgang til og stemmeret til DanskOases repræsentantskabsmøde. Medlemmer får herudover tilsendt nyhedsbreve, bladet OaseMagasinet og andet relevant materiale efter interesse. Medlemmerne mødes på tværs af menigheder og fællesskaber efter eget ønske.

Der betales et årligt kontingent, der afhænger af antallet af personer i fællesskabet. Størrelsen fastsættes på repræsentantskabsmødet.

Interesseret i at høre mere?

Kontakt generalsekretær, Ruben Dalsgaard

Mail: ruben@danskoase.dk

Tlf.: 8654 3600