Menighedskonsulenter

For at støtte, opmuntre og udfordre menigheder i deres daglige virke har DanskOase tilknyttet en række menighedskonsulenter. Konsulenterne er personer med særlige kompetencer og erfaringer inden for forskellige områder i menighedslivet. Kontakt en menighedskonsulent for at høre nærmere og aftale et eventuelt besøg.

Peder Poulsen
Diakoni

Peder Poulsen tilbyder at komme ud og holde seminarer, samtaler og praksisgrupper med henblik på menneskelig og åndelig vækst. Han kan desuden tilbyde træning: f.eks. familieterapi, supervision, mønsterbryderkurser, Mand&Mand-imellem, Åndelig vejledning, retræter og åndelige dannelsesgrupper.

Kontakt: peder(at)danskoase.dk

Gitte Lykke
Diakoni

Gitte Lykke kan støtte, opmuntre og udfordre inden for: Opstart og/eller supervisering af forbøns- eller rådgivningstjenester. Hun tilbyder individuelle, par- og familiesamtaler, parkurser/PREP (Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold), undervisning og gruppeforløb, der bredt omhandler livet. Gitte er optaget af, ’at livsvilkår skal håndteres og problemer skal løses. 

Kontakt: gitte(at)danskoase.dk

Leif Johanson
Nådegaver

Tilbyder at komme og afholde nådegavekursus. Formålet med et nådegavekursus er, at give deltagerne større fortrolighed i brugen af Guds nådegaver. Kurserne henvender sig til både ”begyndere” som erfarne. Ingen teologisk baggrund nødvendig, kun et ønske om at lære mere om Guds gode gaver.

Deltagerne introduceres til tungetale, den profetiske dimension og guddommelig helbredelse. Kurset kan sammensættes efter ønske, enten som dagskursus eller fordelt over flere aftner. Kursusformen er en blanding af teori og praksis. Det forventes, at deltagerne medvirker og har et ønske om, at opøve egne gaver.

Kontakt: leif(at)danskoase.dk

Jens Fischer-Nielsen
Sognemenigheder

Jens står som konsulent helt generelt til rådighed for henvendelser i spørgsmål med relation til liv og vækst i sognemenigheden. 

Jens brænder for at hjælpe sognemenigheder på vej med, at skabe menneskelige Gudstjenester og vejlede i arbejdet med frivillighed. Han stiller sig til rådighed for, at holde møder ude i sognene sammen med menigheder, menighedsråd eller personalegrupper. Jens tilbyder sig også som rådgiver/coach for yngre sognepræster, der har interesse i, at træde ned fra prædikestolen og også være med på gulvet, for at bygge netværkskirke. 
Som et særligt tilbud, vil han deltage i sognets Gudstjeneste og derefter senere give feedback på Gudstjenesten, der kan lægge op til debat om mulige forbedringer. 

Kontakt: jfn(at)danskoase.dk