Hvad er påske?

Hvad fejrer man egentlig til påske? Her er en kort gennemgang af vigtige begivenheder i påsken.

I påsken mindes vi Jesus korsfæstelse, død, begravelse og hans genopstandelse fra de døde.

Påsken består af flere begivenheder, som alle peger i retning af korsfæstelsen og opstandelsen.

Påsken starter med palmesøndag, hvor Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel og hylles som konge af folk i Jerusalem. Men Jesus vælger dog ikke at tage ’kongetitlen’ på sig, og det gør ham upopulær hos mange af de daværende jøder. Derefter følger skærtorsdag 4 dage senere, hvor Jesus og disciplene spiser det sidste måltid sammen, og nadveren indstiftes.

Judas forråder efterfølgende Jesus, og Jesus tages frivilligt til fange af romerne. Han piskes og tages i forhør og dømmes til døden på et kors for at have ’bespottet Gud’. Langfredag mindes vi, at Jesus hænger på et kors i flere timer, hvorefter han dør.

Nogle af Jesu venner får lov til at ’begrave’ Jesus i en hule fredag aften.

Hvad fejres påskedag?

Søndag morgen tidligt fejrer vi påskedag, at Jesus opstod fra de døde. Graven, hvori Jesus blev lagt, var tom, og i de dage, som går mellem påske og Kristi himmelfart, bliver Jesus set af mange mennesker. Jesus opstod ikke som en ånd, men som et nyt menneske, der både spiste og talte med sine venner. Jesu opstandelse påskedag viser bl.a., at døden, sygdomme og andet ondt i verden ikke har det sidste ord. Gud er stærkere end døden.

Læs hele påskeberetningen, fx i Matthæusevangeliet kap. 26 til 28.

Kirkeordbog

Artiklen her er en del af DanskOases "Kirkeordbog" af Rie Frilund Skårhøj - udgivet i 2011.