Ungdomserfaringer fra Odder

I Odder Frimenighed er de i gang med en ny måde at mødes som ungdomsfællesskab. Fra at mødes ca. en gang i måneden og med meget svingende commitment, har de unge selv ønsket at skabe mere ejerskab og hyppigere samlinger. Indholdet er sammensat af de unge med støtte fra en gruppe af 6 voksne, som er i og omkring ungdomsfællesskabet.

De unge (primært i gymnasiealderen) mødes nu hver tirsdag, men med fast skiftende form:

·      Celle – de unge mødes selv i grupper

·      Mentor – alle vandrer med én af de voksne i menigheden.

·      Input – hos én af de voksne, som holder oplæg til debat.

·      Social – de unge arrangerer at hænge ud, ta´ på tur, dyrke sport m.m.

Clemens Solsø Dommert 19 år

Jeg synes, det er en kæmpe gave, at have et fællesskab, hvor man kan komme som man er. Hvor der er plads til at grine og snakke og lege. Et fælleskab hvor man har en følelse af at være hjemme. Det gør, at jeg kan slappe af og nyde at være til stede. For mig, der kæmper med at holde motivationen for gymnasiet kørende, er det fantastisk at have et ugentligt arrangement, hvor jeg kan komme væk - hvor det er noget helt andet der er i centrum, nemlig Gud og fællesskabet omkring ham. Det giver energi og overskud til at tackle alt det, skoleugen smider mod mig.

Det jeg synes der har været det bedste, har været den åbne og ærlige samtale mellem "voksne" ledere og os unge mennesker. Det har gjort, at vi har kunnet udvikle os sammen, at vi som unge har fået overlagt det meste ansvar og derved, at fællesskabet er blevet stærkere. Det gør det til vores gruppe, hvor vores sjæl ligger og hvor vi unge har energi.

Vi bærer alle med og har ”aktier” i det og det skaber commitment.

Sarah Katrine Dahl Moslund 19 år

Jeg syntes det er helt vildt fedt, at jeg som ung i Odder kan mødes med mine gode venner en gang om ugen og være en del af et fællesskab, som bare er helt nede på jorden og utroligt herligt at være en del af. Som gymnasieelev er min hverdag oftest præget af en stor mængde lektier, hvilket til tider kan være en anelse trættende. Derfor synes jeg, det er en stor velsignelse, at være med i et fællesskab, hvor jeg kan komme som jeg er og dele liv med andre unge, snakke om tro og bare nyde det gode selskab!

Det fedeste ved ungdomsgruppen er, at den er med til at styrke fællesskabet blandt de unge i kirken. Vi har efterhånden fået etableret en rigtig god kultur, hvor både voksne og unge er med til at planlægge vores fællesaftener. Det medfører, at vi som unge er mere engagerede i fællesskabet, da vi bliver pålagt et ansvar for at planlægge vores ugentlige sammenkomst. Det synes jeg virkelig er en stor styrke, da vi på den måde skaber et sammenspil mellem vores forskellige interesser og egenskaber.


Annoncer