Boganmeldelse: Ligesom Jesus - Åndens frugt i mit liv

Nikolaj Hartung Kjærby har læst bogen "Ligesom Jesus" af Christopher Wright. En bog som overrasker med nye perspektiver på Åndens frugt i vores liv. Læs Nikolajs anmeldelse af bogen her.

"Ligesom Jesus - Åndens frugt i mit liv" af Christopher Wright

At dyrke Åndens frugt

Hvis du vækkede mig klokken 2 om natten og spurgte mig hvad Åndens frugt er, så ville jeg uden større besvær kunne fortælle dig at det er kærlighed, glæde fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse, som vi jo kan læse det i Galaterbrevet 5,22-23. Og vi ville nok ret hurtigt kunne blive enige om at det er nogle skønne egenskaber, og at det er vigtigt at vi søger at blive fyldt med Ånden så de skønne ting kan vokse frem i os. Men hvis du så havde spurgt mig hvad der mere præcist skal forstås ved hver enkelt af de ni frugter (eller rettere: hver enkelt af de ni elementer i frugten, for ordet ”frugt” står jo i ental i Galaterbrevet), så ville jeg nok være begyndt at væve lidt, og hvis du havde gentaget spørgsmålet på et tidspunkt hvor jeg var udhvilet, havde jeg måttet indrømme at det har jeg faktisk aldrig tænkt nærmere over.

Men det har jeg nu – takket være Chris Wrights bog! Han gennemgår hvert af de ni ord grundigt og ser på hvad de egentlig betyder på det græske grundsprog, og hvordan de i øvrigt anvendes i Bibelen, og det gør han med en veloplagthed som sikrer at det aldrig bliver teolog-tørt og teoretisk. De første to kapitler om kærlighed og glæde rummer ikke de store overraskelser, for det er jo emner som der er skrevet adskillige bøger om, men da jeg nåede til kapitlet om fred, tabte jeg underkæben, for det havde jeg mest forbundet med fred i hjertet, men Wright understreger at det i høj grad også handler om fred med andre mennesker – og dermed bliver det pludselig helt anderledes konkret og udfordrende! Han skriver fx:

Når vi strides og fordømmer hinanden, når vi anklager andre kristne, når vi lægger afstand til dem og giver anledning til alle mu­lige splittelser i kirken, så

Fred, sådan som Paulus beskriver den, er en alvorlig sag. Det er ik­ke bare en dejlig, glad følelse. Freden er helt central for Kristi evan­gelium og for Guds ære. Paulus ville helt sikkert tale præcis lige så strengt om dette til menigheder i dag, hvor der næsten ikke er ende på vores fordømmelse af andre kristne, som ser anderledes på tinge­ne end os selv. (s. 65f.)

På tilsvarende måde bliver egenskaber som venlighed og godhed løsrevet fra eventuelle glansbilleder vi måtte have haft, og gjort særdeles håndgribelige.

Som bogens titel antyder, handler Åndens frugt først og fremmest om at vi skal komme til at ligne Jesus i vores måde at være på. Derfor er det også naturligt at hvert af kapitlerne (bortset fra det om selvbeherskelse) indeholder et afsnit om hvordan den pågældende egenskab er en central del af hvordan Gud beskrives i Det Gamle Testamente. (Det vil måske overraske nogle at Det Gamle Testamente faktisk beskriver Gud som tålmodig, venlig, god og mild!). Flere af personerne i Det Gamle Testamente bliver også brugt til at give egenskaberne ”kød og blod”, fx Ruth, David, Daniel og Moses.

Den allerstørste øjenåbner for mig ved at læse bogen, var imidlertid påpegningen af at frugt er noget man dyrker (jævnfør den engelske originaludgaves undertitel ”Cultivating the Fruit of the Spirit”). Den udlægning jeg oftest har hørt, er ellers at det kaldes Åndens frugt fordi det er noget der vokser frem af sig selv efterhånden som vi lader os fylde af Ånden – men selvom det er sandt at Åndens frugt er ”egenskaber, som Gud selv vil frembringe i et menneske i dets almindelige hverdagsliv, fordi Guds eget liv virker inden i ham eller hende” (s. 20), så fritager det ikke os for aktivt at være med til at skabe grobund for frugten i vores liv. Den sidste sætning inden konklusionen lyder for eksempel: ”Og formentlig tænker Paulus, at det ikke er sandsynligt, at vi vil bære resten af Åndens frugter, hvis ikke vi udøver denne lidt negative, men nød­vendige praktisering af selvbeherskelse og lever på en disciplineret måde (disciplineret ved Helligåndens hjælp, vel at mærke)” (s. 155f).

Hvert af kapitlerne slutter med nogle spørgsmål til overvejelse om hvordan hver af delene af Åndens frugt ser ud i netop vores kultur. På den måde sikrer forfatteren, som til daglig er leder af det internationale fællesskab Langham Partnership, at undervisningen bliver brugbar overalt på kloden og ikke kun i hans eget engelske hjemland.

Nikolaj Hartung Kjærby
Sognepræst i Klemensker og Rø

Køb bogen hos Novia

Annoncer