Værdiernes kampplads

Etiker, debattør og personligt troende: Thomas Plougs karriere har givet ham en platform til at udleve næstekærlighed på samfundsniveau.

 

 

DanskOase arbejder for fornyelse, udrustning og mission i den danske kirke ud fra Folkekirkens grundlag.

Læs mere under Om os

Tema: Børn

Børn i Helligåndens hus

Børn får fuldt og helt Helligånden som gave i dåben. Men kun over tid modnes de til at færdes frit i ”Helligåndens hus”. Morten Hørning skriver om teologien omkring Børn og Helligånden. Læs også om Fyns Valgmenigheds praksis.

Unge skal have plads til at være sårbare
Forankring og dialog