LederOase

Konferencen samlede over 200 ledere den 26.-27. januar 2018 i Karlslunde Strandkirke

Se glimt fra konferencen her

... eller scroll for at se mere

Ressourcer

Genhør undervisningen fra LederOase og følg med i talernes slides fra konferencen herunder. Se også deltagernes refleksioner over unges udfordringer længere nede på siden.

Slides: Tusinde opdragere men ikke mange forældre

Slides: De er ordentligt zyge - perspektiver på generation Z 

Slides: Etiske pejlemærker til en grænseløs generation

Slides: Ung og kristen - nye udfordringer i dag

 

Deltager refleksioner

På LederOase bad vi deltagerne om at reflektere i grupper over, hvilke udfordringer de unge står overfor i dag i deres lokale setting, og at tale om, hvordan man kan imødekomme udfordringerne. Deltagernes svar delte sig i 7 overordnede emner af input og erfaringer, som vi har samlet i et overskueligt dokument. De 7 hovedtemaer er:

1) Unge falder fra i hullet mellem det nære fællesskab på efterskolen og det langt løsere fællesskab i deres lokale kirke, når de vender hjem

2) Dobbeltliv – det kan være svært at koble troen til verden

3) Ensomhed, stress og perfektionisme

4) Der mangler klare grænser

5) Generationel opdeling får de unge til at stå alene uden konkrete forbilleder

6) Voksne udfordret af at skulle være ”perfekte” forbilleder

7) Vi er en lille menighed med få unge

Tema

Dannelse til livet, samfundet og kirken

Vi står som bevægelse overfor en stor og spændende udfordring. DanskOase nærmer sig en alder af 30 år. En generation. Vores grundlæggere besad en længsel efter at se det nye, som Gud gør ved sin Ånd, komme til udtryk i kirkens liv. Det betød nybrud og mange opgør med gamle former. Man kan kalde det dekonstruktion.

Nu står en ny generation klar. Mange unge, som ikke bare vil bryde ned, men vil bygge - give krop til en relevant, samfundsforvandlende kirke, og som længes efter at få både fundament og byggesten til den opgave. Men forstår vi, hvilke udfordringer de står overfor, og hvordan dette påvirker deres tro? Forstår vi deres vilkår og dilemmaer og formår vi at udruste dem til at leve Jesus-livet i samfundet og i kirken? Formår vi at videregive det, vi selv har modtaget, erfaret og opdaget? Og giver vi dem frihed til at genopdage troen for deres generation?

I de seneste år har vi oplevet, at Gud har talt til os om at række ud til den unge generation. Det står tydeligt, at det kræver fokus, investering, åndeligt forældreskab og masser af forbøn. For det sker ikke automatisk, at den kommende generation følger efter i troen på Jesus. Bibelen er fuld af opmuntringer og formaninger til at videregive det, man selv har fået betroet. Generations-udfordringen er altså på ingen måde ny, men den er højaktuel, og vi skal tage livtag med den.

På dette års LederOase vil vi forsøge at få svar på, hvordan vi puster liv og passion i de unges trosliv, så det bliver aktuelt og brugbart for dem. Vi vil høre kaldet til åndeligt forældreskab og investering. Og så skal vi bede. Bede for de unge, bede for fremtidens kirke og om Guds nåde over os, så vi griber hvad der ligger på hans hjerte.   

Vi vil både tage udgangspunkt i sociologiske nedslag i, hvilke udfordringer den unge generation står overfor, dykke ned i, hvorfor det er så vigtigt at vi går ind i et åndeligt forældreskab for den næste generation, men også bruge tid sammen i bøn for vores bevægelses fremtid, og de unge, der vil være med til at bygge på den. 

Vi glæder os til at se jer på LederOase

Talere

Tusinde opdragere - men ikke mange forældre

Jesper Oehlenschläger

I en tid hvor vi hellere vil coache unge og være deres venner, er behovet for voksne, der vil tage det åndelige forældreskab på sig større end nogensinde før. Jesus kaldte disciplene til at "være sammen med ham” og han viser os en model for hvordan, vi kan give troen videre og vise unge vej i livet, ved selv at åbne vore egne sårbare liv.

Vi vil se på hvordan "Åndeligt forældreskab” - mentorskab, ikke er et nyt modefænomen, og heller ikke først og fremmest handler om “how to” men dybest set om et “heart to” - et bankende hjerte for unges tros- og identitetsdannelse, som råber efter tydelige rollemodeller og ægte levede liv. Det er ofte ikke mere viden vi har brug for, men mere mod til at tage del i de unges liv. 

De er ordentligt Zyge - perspektiver på Generation Z

Søren Østergaard

De er ikke vokset op med energikrise og Murens fald, men med global opvarmning og Muhammedkrise! Det er vigtigere for dem at være ”til tide” end ”til stede”! De er ikke vokset op med tydelige rollemodeller, men med venner som har de samme spørgsmål og søger de samme svar som dem selv!  De skal agere i en verden der er kendetegnet ved eksponentiel vækst i ”viden” og deres primære strategi er at være den mest mainstream generation i nyere tid!

I oplægget vil der være fokus på hvordan man leder en generation som i højere grad efterspørger funktionel end formel autoritet, som ser ”godt ud”, men som ikke har det godt og som er fanget i spændingsfeltet mellem konsumerisme og en grundlæggende fornemmelse af, at ”lykken” nok findes et andet sted!

Etiske pejlemærker til en grænseløs generation

Jens Peter Vrist

Hvordan giver vi vores børn og unge gode etiske retningslinjer at navigere ud fra i en verden, der ikke består af tydelige sort/hvide grænser? Som forældre, ungdomsledere og rollemodeller for den næste generation, må vi hjælpe vores børn og unge til at leve deres liv ud fra sunde, etiske pejlemærker.

Jens Peter vil give bud på, hvordan vi nænsomt hjælper vores børn og unge til at være ansvarsfulde venner og hjælper dem med at tage gode valg i de udfordringer de møder i ungdomsårene, blandt andet i forhold til alkohol og seksualitet. 

Ung og kristen: Nye udfordringer i dag

Rasmus Jonstrup Hansen

Unge står i dag med mange nye udfordringer - og det gælder også kristne unge: Hvordan kan man stå fast i sine overbevisninger i et land, der bliver mere og mere sekulariseret? Hvad skal man prioritere at komme til af alle de mange tilbud? Hvordan skal man forholde sig til de sociale medier? Og hvem skal man se hen til som sine forbilleder? 

Midt i alt det her er der et afgørende spørgsmål, vi som kirkeledere må stille os selv: Hvad kan vi gøre for at møde vores unge midt i de her udfordringer, så vi kan se så mange unge som muligt komme så dybt med Jesus som muligt?

En ny generation Lysets børn

Niels Peder Nielsen

Hvad gemmer sig i hjerterne på generation Y og Z? Hvilke særlige påvirkninger har gennem tiden haft indflydelse på deres liv? Vi må kalde og udfordre og ikke mindst udruste den næste generation til at vandre i Åndens kraft, så de som generation kan leve som lysets børn, fyldt af ånden. 

Niels Peder Nielsen vil dele med os, hvad Gud har lagt ham på hjertet omkring den unge generation i vores bevægelse, og beskrive, hvilke sennepsfrø vi må plante i hjerterne på vores unge, for at se dem blomstre åndeligt.