OaseWeekend

OaseWeekend på Rudehøj Efterskole fredag d. 10. – søndag d. 12. februar 2017.

Tilmelding

Tilmelding sker sammen med onlinebetaling: Klik her for tilmelding

Eller ring til

DanskOase: tlf. 8654 3600
Verner Andersen: tlf. 4059 1700

Tilmeldingsfrist: 22. januar 2017.

Pris: 600 kr.

Lejren arrangeres på vegne af DanskOase af:

Kaj Moslev
Grethe og Verner Andersen
Helene og Mogens Svendsen
Irene og Niels Peder Nielsen

Se hele programmet (klik)

Tema  : Mens vi venter på Herrens komme

Ole Andersen 

Ole er teolog med særligt kendskab til Bibelens profetier og Mellemøstlige forhold, og har fra 2005 været generalsekretær i organisationen Ordet & Israel Han har, gennem Ordet & Israels blad, bidraget med mange veldokumenterede artikler gennem årene, og særligt forstår han at sætte den israelsk-palæstinensiske konflikt ind i et profetisk og historisk perspektiv.

Ole Andersen har i 2016 afsluttet 15 års arbejde med en bog : Slutspillet om Israel.

Citat herfra : „Derfor er de sidste hundrede års begivenheder i Israels folk et tegn til alle dem, der længes efter en jord, hvor retfærdighed bor. Gud har ikke glemt sine løfter. Trods alt det onde, der sker, er han i færd med, at virkeliggøre sin herlige plan for Israels folk og alle folk på jorden. Begivenhederne i Israel er som forårets først udsprungne blomstrende varsler, at sommeren kommer snart.“ 

Hans Berntsen

En ulykke på den tyske motorvej i 80'erne blev et vendepunkt for Hans Berntsen og hans hustru Inge, og efter denne oplevelse grundlagde de sammen frikirken Kristent Centrum i Aalborg, hvor de afholdt vækkelsesmøder med internationale prædikanter. 

I denne kontekst begyndte Hans Berntsen at bede for de syge med stor succes. 

Hans Berntsen er kendt i hele landet for at helbrede syge gennem forbøn. 

Han har gentagne gange været i både landsdækkende og lokale medier, hvor han har optrådt live med helbredelse af syge. 

Hans Berntsen har et godt omdømme med sin karismatiske nådegave til at helbrede og der er sket hundredvis af helbredelser i kølvandet af hans tjeneste som karismatisk forbeder.

Ud over at have helbredelsens nådegave, er Hans Berntsen evangelist. Ved alle sine møder forkynder han et enkelt budskab om frelse ved Jesus.

Helene og Mogens Svendsen

Mogens Svendsen er kendt for at turde tale om dæmonisering og udfrielse og han er formand for KRIS.

I KRIS gives terapi og rådgivning for incestofre og seksuelt misbrugte. 

Men også personer, der har været udsat for andre former for krænkelse og svigt kan komme i betragtning i KRIS. 

Helene og Mogens Svendsen har stor erfaring inden for sjælesorg, og sammen beder de meget for mennesker med både åndelige, psykiske og fysiske lidelser. 

Citat af Mogens Svendsen : „Vores afhængighed af Jesus fører til frihed fra trældom under synden og djævelen.“

Optagelser fra 2017Optagelser fra 2016