OaseWeekend

Den 8.-10. februar 2019 på Rudehøj Efterskole.

 

Tema: Hvad er sandhed?

Når Jesus i Johannesevangeliet, kap. 18 siger, at han er kommet til verden ”for at vidne om sandheden”, så stiller Pilatus sit berømte spørgsmål: "Hvad er sandhed?"

Det kan i dag være rigtig vanskeligt at finde rundt i tidens mange ”sandheder” og med weekendens tema ønsker vi at sætte fokus på sandhed som noget, der åbenbares ovenfra, men også, at det er Jesus, der er sandheden og den som definerer sandheden og udfordrer os til at leve i sandheden og at denne sande tale må og skal gå hånd i hånd med sande handlinger.

Der er også sandheder, der forties eller ikke må siges, og derfor ikke kan skrive en dagsorden, men Sandheden kan gøre os fri, hvis vi tager den til os og tror på den - sandheden om os selv, om Gud, om frelsen, om evigt liv, om himlen, om den kraft og ret, som vi har.

Jens-Petter Jørgensen

Jens-Petter Jørgensen er uddannet lærer med kristendom og sociologi som tillægsfag, og har været lærer ved Indremisjonsselskapets bibelskole i Oslo i 10 år.

Han har været underviser i praktisk teologi ved Ansgarskolen i Kristiansand. I en årrække har han været sekretær i norsk KFS, journalist og præst, og har ledt lederudviklingen i Den lutherske Frikirke og Willow Creek i Norge. Han har været på studieophold i USA - om kirkevækst - på Fuller i Californien. Han har deltaget i kurser om sjælesorg og terapi hos Gary Sweeten i Cincinnati, Ohio. Han er en af stifterne af Oasebevægelsen i Norge, og har ledt bevægelsen i 20 år. Han har skrevet 10 bøger, bl.a. ”Stærk nok til å være svag” – (om at erfare Guds kraft til forandring og afhængighed af en stærk Gud). og ”Når troen sætter spor” – (om udforske sin egen troshistorie og dele den med andre).

Helene og Mogens Svendsen

Mogens Svendsen er kendt for at turde tale om dæmoniseringer, besættelse og udfrielse og er formand for KRIS, som giver kristen rådgivning for incestofre og seksuelt misbrugte, og andre former for krænkelser, og sammen med sin hustru Helene har de stor erfaring inden for sjælesorg, og sammen beder de for mennesker med både åndelige, psykiske og fysiske lidelser. 

Begge er de meget sandhedssøgende og er ikke bange for at tage livtag med kontroversielle ”tidsåndstrømninger” i verden, som efter deres mening ”bøjer sandheden”.

Ruben Dalsgaard

Cand. Teol. fra Århus Universitet og har siden 2006 være præst i Silkeborg Oasekirke, og har desuden bag sig en årrække som bestyrelsesformand i Youth for Christ, og tog er master i ledelse i 2014. Ruben blev i 2015 indvalgt i DanskOases lederskab og samtidig valgt som formand. Han blev 1. okt. 2017 ansat som generalsekretær for DanskOase.

Opfordringen fra Ruben lyder sådan:”Vi skal blive ved med at turde være radikale i vores forkyndelse af evangeliet og være afhængige af, hvad Guds ånd siger”.

Henri Nissen

Henri Nissen er uddannet journalist fra Journalisthøjskolen, og kendt som redaktør på den tværkirkelige ugeavis Udfordringen. Han er gift med Birthe og bor i Christiansfeld og har tre voksne børn.

Henri Nissen er en ildsjæl og har sagt bl.a. skrevet ”Man kan ikke undgå kamp. Hvis man prøver, skal man gå og gemme sig”. Han har skrevet 15 bøger f.eks. “Noahs Ark – fundet igen?” i 2005 om sin jagt efter Noahs Ark i Tyrkiet på dansk og engelsk, og i 2018 erhvervede han en doktorgrad ved et amerikansk universitet for sin afhandling om emnet. Udover det har han en master (2015) i Religious Studies fra Promise Christian University.

Ulla og Steen Balle Kristensen

Pionerer har de altid været, Ulla og Steen Balle Kristensen. De er kendt af mange som dem, der gik forrest. Hver for sig er de to karakterstærke mennesker, sammen er de gået foran med banebrydende indsats og nytænkning, som gennem flere år har sat nye aftryk på lokalsamfund, kirke og kommune.

Nu er pionererne i gang igen, denne gang som vejvisere for de kommende generationer på DanskOases nye højskole i Kjellerup.

Ulla og Steen er enige om, at det i høj grad er et stærkt indre kald, der har fået dem til at slippe drømmene løs igen som lederpar på DanskOases Højskole.

Program

Fredag
Kl. 17-18 Ankomst og indkvartering.

Kl. 18 Der serveres kaffe og the til medbragt mad.

Kl. 19,30 ”At modtage sandhedens Ånd" (- om sandheden som en forudsætning for og et virke af Åndens komme) v. generalsekretær i DanskOase Ruben Dalsgaard.

Ulla og Steen Balle Kristensen orienterer sammen med nogle elever om Oasehøjskolen. (Indsamling til Oasehøjskolen)

21,30 Kaffe og frit samvær.

Lørdag
Kl. 8 Morgenmad

Kl. 9 ”Sandheden tro i kærlighed.” (- om kærlighedens afgørende relation til sandheden og (2. Thess 2,10) - om at elske sandheden.) v. Mogens Svendsen.       

Kl. 10,30 ”Kærlighed, sandhed og forsoning #1” v. Jens-Petter Jørgensen

Kl. 12 Frokost

Kl. 14 ”Enhver, som påkalder Herrens navn, skal udfries” (Joel 3,5).  (- om udfrielse og Guds kraft) v. Helene og Mogens Svendsen

Kl. 15 Kaffe

Kl. 16 ”Kærlighed, sandhed og forsoning #2” v. Jens Petter Jørgensen

Kl. 18 Aftensmad

Kl. 19 ”Sandheden gør fri!” v. Henri Nissen (- om sandhedens plads på mangfoldige områder i vores liv)  

Søndag
Kl. 9,30 Gudstjeneste v. Niels Peder Nielsen. Prædikant Jens-Petter Jørgensen

Info om DanskOase og offergang til DanskOase

Åbenhed for det profetiske og vidnesbyrd.

Kl. 12,30 Middag og oprydning.