Temadag for præster

En dag hvor nye tanker kan tage sin begyndelse. En dag, hvor den gudstjenestepraksis, som du er en del af, kan blive udfordret og komme til eftersyn ved livsnære og praktisk-teologiske betragtninger.

Tilmelding i bunden af siden

 

Dagen starter med en liturgisk andagt i Sankt Hans Kirke. 

Vi får besøg fra England af John McGinley, som er præst i kirken Holy Trinity i Leicester. Han kommer med en gruppe fra sin egen kirke, som til daglig er medarbedere i Leicester. Den Anglikanske kirke har igennem årene været en stor inspiration i DanskOase. På trods af forskelle er der stærke paralleller i England til vores danske kultur. 

Biskop Elof Vestergaard vil berette om det arbejde der sker i det nedsatte liturgiudvalg.

Der vil være oplæg og paneldebat ved Sognepræst Tine Illum, Henrik Højlund, Johannes Krarup, Jakob Nielsen.

Tid:
 17. marts 2018 kl. 10:00-18:00
Sted: Sankt Hans Kirke, Sankt Hans Plads 1, 5000 Odense C.
Deltagerpris: Kr. 500,- (halv pris for teologistuderende)
Tilmeldingsfrist: 10. marts

 

Program for dagen 

10:00 - 10:45 Liturgisk andagt i Sct Hans kirke - derefter rundstykker der er sat frem i sognelokalet.

10:45 - 11:30 Oplæg ved Elof Vestergaard om biskoppernes nedsatte liturgiudvalg samt spørgsmål/debat.

11:30 - 11:40 Pause

11:40 - 12:40 Oplæg ved John McGinley: Faithfulness and renewal - Principles of how to develop our church services while remaining faithful to the inheritance of faith we have received in our denomination.

12:45 - 13:30 Frokost

13:30 - 15:00 Fire glimt fra den danske virkelighed; Sognepræsterne Tine Illum, Henrik Højlund, Johannes Krarup, Jakob Nielsen. Oplæg og samtale i plenum.

15:00 - 15:30 Kaffepause

15:30 - 17:30 John McGinley fortsat - encountering God in worship - Guidance for leaders of worship on the practicalities of how liturgy and informal aspects of worship interact in a way that we can enable people to experience God speaking to them and drawing close to them.

17:30 - 18:00 Opsamlingsrunde; Hvad tar du med hjem i dag? Derefter evt. forbøn i kirken for dem, der ønsker dette.

18:00 Sandwich man kan tage i hånden på vej hjem eller sætte sig og spise med gamle og nye venner.