Kongen og korset på vers

Vores lovsang er en spejling af det, vi tror. Og omvendt. Her er en skitse af min troshistorie og sammenhængen med min lovsang og min sangskrivning.

Tekst: Arvid Asmussen

Jeg voksede op med en teologi, der havde et sundt og stærkt fokus på Jesus som frelser og soner af min synd. Én af yndlingssangene handlede om Jesu blod, der flød og rensede mig. Inden jeg skulle sove, huskede jeg at bede om tilgivelse for alt det, jeg havde gjort forkert - og svaret i søndagsskolen var altid ”Jesus!”

2. trosartikel. Punktum.

Jeg er en synder, der har brug for frelse. Men der var noget, jeg overså: Hvor var Gud som min skaber og menneskets værdighed? Hvor var Helligåndens kraft og min udrustning?

I Aarhus Valgmenighed og på SommerOase oplevede jeg at få fornyet mit gudsbillede med fokus på både skabelsesteologi og nådegaver.

Som lovsanger og sangskriver boltrede jeg mig i denne nyopdagelse. Jeg følte, at jeg gav nyt udtryk og sprog til en side af Gud og livet med Ham, der for mit vedkommende havde været ude af fokus. Jeg skrev ”Du ser på mig med stolthed, for jeg minder lidt om dig” og ”Lad din godhed komme over os”.

Svaret er stadig ”Jesus”

Men frelseren, korset og min egen brudthed blev for en tid et emne, jeg krøb uden om - i hvert fald i sangene. Mit billedet af den treenige Gud var stadig i ubalance.

I den seneste tid tror jeg, Gud har kaldet mig ”tilbage” til foden af korset, hvor jeg igen er kommet i kontakt med min egen utilstrækkelighed og har genopdaget Jesus som min frelser. Svaret er stadig ”Jesus”. Der er ingen anden vej til Faderen. Der er ingen som Jesus, der lærer mig at leve i Helligåndens kraft.

Men jeg savner nye sange, som beskriver ”synden”, ”korset på Golgata”, ”lammets blod” og ”retfærdiggørelse”. Jeg er simpelthen blevet døv overfor de gamle vendinger. Jeg har brug for nye ord og billeder, ny lovsange, som udtrykker troen på Jesus.

Og alt dette er selvfølgelig lidt fortegnet, og måske handler det kun om mig. Men jeg drister mig alligevel til at foreslå, at jeg her peger på en trosvandring og en lovsangs-historie, som genkendes af mange i min generation.

Kongen og Korset –på vers

Sammen med en gruppe lovsangere og sangskrivere skal vi i dette forår arbejde med Markusevangeliet og med at skabe nye lovsange om ”Kongen og korset”. Jeg glæder mig helt vildt til SommerOase og til at præsentere de nye sange.

Jeg har allerede været lidt i gang, ansporet af Morten Hørnings inspirerende kommentar til Markusevangeliet og Jesu egne ord i Mark. 2,17: ”De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere”.

”Jesus jeg har brug for dig” er et forsøg på at bruge nye ord og billeder til at hylde Jesus som vores frelser:

Jesus, jeg har brug for dig
Hjælpeløs - du redder mig
Jeg lever kun fordi
Du satte alt på spil
For at redde mig

Ingen kan beskylde mig
Jeg har helle, her hos dig
Jeg lever kun fordi
Du satte alt på spil
For at være her

Jesus, helten over alle
kærlighed har reddet os
Der er ingen li’ som dig

Jesus, konge, én for alle
Kærlighed har fredet os
Der er ingen li’som dig

Jeg gi’r op – du gi’r mig håb
hvisker kun – du hør’ et råb
Jeg lever kun fordi
Du satte alt på spil
For at gi’ mig håb

Jeg er væk, du finder mig
Nu og altid, hjem til dig
Jeg lever kun fordi
Du satte alt på spil
For at finde mig

Lovsang af Arvid Asmussen.