Lovsangstjeneste begynder med discipelskab

I december 2012 var Arvid ­Asmussen i South Carolina i USA for at deltage i ­første del af en lovsangsskole ledt af lovsangslederen Aaron Keyes. Han fortæller her om, hvordan han er blevet inspireret.

Fotograf: Jesper Rais

Jeg var i USA for at lære, men opholdet blev ikke helt som forventet. Vi sang ikke en eneste lovsang hele ugen. Aaron ønskede, at vi først og fremmest skulle imitere det liv, han levede med Gud til daglig – ikke kun den lovsang, han ledte på scenen. Han insisterede på, at al lovsangstjeneste begynder med discipelskab.

Mere end flot musik

Jeg mærker i mig selv – og hos mange andre – en længsel efter, at lovsang må blive mere end pæne sange og flot musik. I lang tid har vi været optaget af, hvor dygtige vi kunne blive – og vi er blevet meget dygtige – men det er tid til at kigge indad og opad og lade Gud forme vores hjerter og vores karakter.

Lovsangsskolen Kantoriet er formet ud af netop denne vision. Deltagerne bliver kaldet til at leve et tilbedende liv, men også trænet til at blive dygtige musikalske håndværkere og udrustet til at lede et fællesskab ind i lovsang og tilbedelse.

Kantoriet i nyt format

Siden starten i 2011 har Kantoriet trænet og udrustet næsten 30 lovsangsledere fra ca. 15 forskellige menigheder. Nu lanceres Kantoriet i et nyt format. Målet er at gøre Kantoriet endnu mere attraktivt for musikere og lovsangsledere i hele landet. Skolen kommer fremover til at være en vekselvirkning mellem 4 årlige weekendsamlinger, online-huddles og tjeneste i deltagerens lokale menighed. 

Jeg glæder mig til at være sammen med lovsangsledere fra hele landet og give dem alt, hvad jeg ved om at være lovsanger – både i det skjulte, i dagligstuen og på en scene.

Læs mere om lovsangsskolen på kantoriet.dk

x