Mennesker mødes og sød musik opstår

Alpha-konceptet går ud på, at man skaber relationer. Når man spiser sammen, modtager undervisning og har en dialog – og det foregår over et vist antal aftener, så skabes der relationer, som ofte varer mange år frem i tiden. Så enkelt er det !

FOTO: Sofie Henneberg. TEKST: Dorte Fromsejer Hartig

Ordene øverst i artiklen kommer fra Claus Mester, som har været landsleder for Alpha Danmark siden marts i 2016. 

Der skabes noget

- Mennesker mødes og sød musik opstår. Ikke kun i parforhold, men også i andre relationer, siger Claus Mester og fortsætter :

- Til at begynde med anskuer man hinanden som nye, ukendte personer. Men efter 2-3 aftener på et Alphakursus, så begynder man helt automatisk at interessere sig for hinanden, og derved skabes der noget. Det at have et mødested betyder meget. På det punkt er Alpha ikke unik. Men det er unikt, at man aktivt stræber efter at skabe relationer via dette, siger Claus og tilføjer :

- Vi kunne egentlig bare vise nogle Alpha-videoer på YouTube, men det ville aldrig blive det samme. Vi mennesker er jo sociale og har behov for at mødes.

Gode historier om nye venskaber

Selvom Claus Mester kun har været landsleder for Alpha Danmark i et halvt år, så har han allerede 

fået fortalt mange succes-historier om folk, der har været på Alpha.

- Folk fortæller ofte om den succes, det har været for dem at få nye bekendtskaber. Dette er ligeså vigtigt som det, man modtog af undervisning, og det er skønt at opleve, siger Claus Mester og fortsætter :

- Efter 10 uger på Alpha-kursus sker det, at folk gerne vil fortsætte med at mødes, og mange får det sat i værk ved for eksempel at danne en gruppe, hvor man studerer Bibelen eller hjælper hinanden med forskellige ting. Kun fantasien sætter grænser for, hvordan man kan fortsætte den gode relation, har Claus Mester erfaret. 

En kirke, der har Alpha som omdrejningspunkt

Der er mange kirker i Danmark, hvor Alpha er blevet en succes. En af dem er Skt. Nikolaj Kirke i Aabenraa. Claus Mester fortæller :

- Her har de kørt Alpha i 15 år nu - 2 gange årligt. Så man må sige, at her er Alpha noget, som hele menighedsfællesskabet er fokuseret på. Her skabes og styrkes relationer, og det er man meget bevidst om, forklarer han og tilføjer, at det kræver en målrettet bevidsthed virkelig at ville dette, men også at man samtidig har både faciliteter og menneskelige ressourcer til at løfte opgaven. 

Vi reagerer på ildsjæle

- I Alpha Danmark står vi til rådighed med professionelt PR-materiale, men det vigtigste er stadig den personlige invitation, forklarer Claus Mester.

- Vi sørger for, at vi er nemme at få øje på. Findes der en ildsjæl et sted – en præst, der brænder for, at flere må komme til tro, så hjælper vi gerne folk i gang. Men herefter er det kirkernes ansvar at få lagt nogle rammer og at gøre lidt ud af det. Det er nødvendigt, når man vil arrangere det, at man har en positiv indstilling og et gæstfrit rum. Og det er de jo alle også indstillede på, siger Claus Mester. 

Det skal være hjerterne, der rækker ud, fordi man VIL mennesker. Hvis ikke, så bør man lade være med at have med mennesker at gøre.

Man er fri til at gå

Ind imellem opleves det naturligvis, at folk alligevel ikke er parate eller interesserede i kristendommen – og derfor ikke gennemfører et helt Alphakursus.

- Der vil altid være nogle, der giver udtryk for, at de bestemt ikke ønsker at få noget presset ned over sig, siger Claus Mester og tilføjer :

- Så er man helt fri til at gå. Vi lægger stor vægt på, at man ikke får en følelse af, at fælden klapper, og at man er bundet til at skulle gennemføre et kursus. Men man er velkommen uanset hvor troende, man føler, at man er, siger Claus Mester. 

Relationerne er en sidegevinst

- Vi markedsfører Alpha ved, at man kan lære noget mere om sin kristne tro. Men vi synes, det er fantastisk, at det med relationerne er en sidegevinst. Går man på madlavningskursus, så vil man også opleve muligheden for at danne relationer. Men vi glæder os over, at man her har chancen for at komme ind i et kristent fællesskab, siger Claus Mester og tilføjer, at når man er ny i troen, så er det så fantastisk at have nogle at følges med.

At man sammen kan skabe historie og have noget at se tilbage på.

Respekt for den enkeltes rejse

- I Alpha er det vigtigt, at vi har gode gruppeledere og disse udvælges af lederne i de forskellige kirker. Men det er indlysende, at det bør være nogle, der i forvejen engagerer sig i mennesker. Ledere, der forstår at skabe forbindelser mellem mennesker og samtidig have respekt for folks vandring – og at denne vandring kan tage tid – eller at man accepterer og respekterer, at de måske vandrer væk fra det hele efter kurset, siger Claus Mester.

Mennesket har brug for formål med livet

- Vort samfund har udviklet sig til, at vi bliver mere og mere individualister. Vi er ikke så gode til at have fokus på, hvad vore medmennesker får ud af anstrengelserne men mere, hvad vi selv kan få ud af det. Men mennesket har brug for et formål, som er større end én selv og éns lille baghave. Ensomhed findes i større og større stil, men er man ensom, så har man jo brug for at komme ud og møde andre mennesker. Her har kirkerne en kæmpe mulighed for at møde ensomheden. Kirkerne kan tilbyde fællesskaber og muligheder - samt stille bygninger til rådighed, siger Claus Mester 

Vi kan blive mere opfølgende

På spørgsmålet om, hvad Alpha overvejer i forhold til at forbedre sit koncept svares der, at det at tage kontakt med deltagerne kan blive forbedret.

- At ringe til kursisterne og sige – ’vi ses på onsdag’ – og vise ham/hende, at man har oprigtig interesse for personen. Det kan vi blive bedre til, siger Claus Mester.

I store menigheder kan folk hurtigt ’blive væk’ og stoppe med at komme der. Og kommer disse folk så tilbage, så vil de stå med en ubehagelig følelse, hvis de fornemmer, at ingen opdagede, at de havde været væk. Derfor er det så vigtigt, at man får hyrderne i spil, uden at man opfører sig kontrollerende. Men det må være en god målsætning, at vi generelt bliver bedre til at ringe til folk og sige : „Det er længe siden, vi har set dig. Er der noget, vi kan gøre for dig ?“, foreslår Claus Mester. 

I mine svære tider har jeg mødt folk fra min fortid, som har mindet mig om min fremtid.

Relation med Gud og med mennesker

Claus Mester synes, at det med relationen med Gud er det vigtigste i et menneskes liv, men at det er svært at adskille dette fra relationen, som man har med andre mennesker.

- Folk sidder ofte i deres lille kammer og har deres tro for sig selv. Det kan give kuller, når man selv sidder alene med sine oplevelser. Derfor er det så vigtigt at være sammen med andre, så man kan dele sine trosoplevelser med hinanden, siger Claus Mester.

- Når jeg ser tilbage på mit eget liv, hvor jeg som ung var på forskellige lejre, og hvor store øjeblikke med Gud fandt sted, så skete det altid sammen med andre mennesker. Og det er skønt at tænke på, for det betyder, at mine venner har været vidner til, hvad der er sket i mit liv, reflekterer Claus Mester. 

- Også når tingene bliver sværere, så er der mennesker, som har været vidner til mit liv, og de kan minde mig om min fortid og få tingene til at hænge bedre sammen i min forståelse af det, som er sket, slutter Claus Mester ■

Fakta om Claus Mester:

47 år. 

Landsleder for Alpha Danmark.

Gift med Gina. Har 3 voksne børn. 

Har boet i Roskilde i 19 år. Er flyttet til Aarhus for nylig. 

Var præst i City Kirken i Taastrup i 6 år.