Menneskers værdi afhænger ikke af om vi er grønne eller ej

Aalborg Valgmenighed har valgt at blive Grøn Kirke med omtanke på miljø og klima. Processen satte gode bekymringer i gang om, hvad der er kirkens identitet.

Heidi Bastholm Christensen i Aalborg Valgmenighed

I Aalborg Valgmenigheds lokaler står stolerækker i kirkesalen lavet af genbrugsmøbler, bagvæggen er bygget af genbrugstræ, og bordene er gamle olietønder. Sådan har det set ud, siden menigheden flyttede ind.

For knap et år siden fik Aalborg Valgmenighed titlen ”Grøn Kirke”. For at blive Grøn Kirke skulle kirken tilslutte sig en række klima- og miljøtiltag udarbejdet af netværket ”Grøn Kirke”. De første krydser på tjeklisten blev hurtigt sat. 

"Nærmest hele vores kirkerum er bygget af genbrugsmaterialer, og da vi tjekkede elpærerne i kirkens lamper, så var det allerede miljøvenlige LED-pærer," siger Heidi Bastholm Christensen, som er kontaktperson i kirkens udvalg for Grøn Kirke og medlem af menighedsrådet. 

I mellemtiden rejste forslaget om at blive Grøn Kirke både positive tilbagemeldinger fra menigheden, men også en række bekymringer. Især var flere i menigheden bekymrede for, at Grøn Kirke-titlen ville tage fokus fra forkyndelsen af evangeliet og den personlige tro på Jesus.

Hold fast i det essentielle

Bekymringerne gav anledning til at holde et dialogmøde i kirken, hvor alles holdninger kunne blive hørt, og det grønne udvalg kunne fortælle om Grøn Kirke-initiativet. 

"Der ligger meget identitet i at være ”miljørigtig” i dag. Om det så er ved at være veganer eller være god til at sortere affald. Jeg tror, at bekymringen gik på, at Grøn Kirke ikke alene skulle definere Aalborg Valgmenighed," siger Heidi Bastholm Christensen.

Hun er glad for, at disse meget vigtige bekymringer kom frem i lyset og italesat. For Grøn Kirke må aldrig overskygge, hvad der er det vigtigste i Aalborg Valgmenigheds identitet. 

"Som kirke er det helt essentielt at holde fast i, at vores værdi som mennesker ikke skal afhænge af, om vi er grønne eller ej. Menneskers værdi skal komme fra Gud," siger Heidi Bastholm Christensen.

Ingen skal skamme sig over at være grøn eller ej

Lige så meget det ligger nogle i menigheden på sinde at leve bæredygtigt, lige så meget føles det som en tung byrde for andre at forholde sig til miljø og klimaforandringer. Og der skal være plads til alle, understreger Heidi Bastholm Christensen. 

Klima og bæredygtig livsstil skal ikke have en plads til hver eneste gudstjeneste, og alle kirkens medlemmer skal ikke pludselig til at spise vegansk eller økologisk for at være med. Det er kirkefællesskabet, som har valgt at tænke mere grønt, men kirken skal ikke diktere, hvad medlemmerne gør i deres fritid. 

"Vi skal ikke dunke hinanden oven i hovedet med, at vi ikke gør nok for miljøet og klimaet. Eller at vi for den sags skyld gør for meget. Kirken skal jo netop være et sted, hvor vi ikke fordømmer hinanden," siger Heidi Bastholm Christensen.

Indtil videre er Grøn Kirke-tankegangen ligeså stille gledet ind i det almindelige liv i kirken. Kaffen er blevet økologisk, affaldssorteringen optimeret. Men ellers fortsætter Aalborg Valgmenighed det liv, den altid har haft, med genbrugsmaterialer og sparen på varmen.