Aarhus Valgmenighed søger en ny lovsangsleder

En halvtidsstilling som lovsangsleder og musikalsk leder i Aarhus Valgmenighed er ledig fra 1. december 2019. Læs stillingsopslaget her.

En spændende stilling som lovsangsleder og musikalsk leder i Aarhus Valgmenighed, er nu åben til besættelse fra 1. dec. 2019 eller senere efter aftale.

Lovsang og musik er en afgørende dimension for os i Aarhus Valgmenighed, når vi samles til gudstjenester og i mindre fællesskaber, og vi ønsker derfor fortsat at give denne tjeneste plads og skabe rum for udvikling af den.

Vi vil derfor gerne høre, hvilket bud du har på en kreativ og inspirativ tilgang til lovsang og musik i Aarhus Valgmenighed. Vi er klar til at gå nye veje. Vi ser meget gerne, at du i din ansøgning forholder dig til vores visionspunkt ”Med Gud i hjertet” (se beskrivelse nedenfor) i forhold til din profil, og hvad du kan tilbyde at udvikle. Hvad er din tilgang til det punkt, og hvad er dit bud på en inspirerende musik- og lovsangspraksis i Aarhus Valgmenighed.

Som lovsangsleder bliver du en vigtig nøglespiller i Aarhus Valgmenigheds gudstjenesteafholdelse og -udvikling sammen med præsterne, og vil have ansvar for at koordinere og udruste en række dygtige frivillige lovsangsledere, sangere og musikere. Du skal med andre ord brænde for musik og for lovsang. Samtidig er det vigtigt, at du har sans for at projektlede og koordinere.

Stillingens basisindhold svarer i udgangspunktet til en halvtidsstilling, men kan evt. justeres alt efter hvilke kompetencer du har, og hvilke udviklingsområder du ser.

Du kan høre nærmere om tjenestens indhold ved henvendelse til valgmenighedspræst Anders Michael Hansen (andersmichael@valgmenighed.dk - mobil 20 10 53 40) eller sekretariatsleder David Viftrup (davidv@valgmenighed.dk – mobil 22 63 69 54).

Ansøgningsfrist 1. oktober – opstart i jobbet 1. dec. 2019 eller senere efter aftale. Ansøgning stiles til valgmenighedspræsten Anders Michael Hansen, og skal være valgmenighedspræsten i hænde senest 1.okt. 2019.

Vi vil i ord og handling søge at udleve Guds kærlighed og godhed i en anerkendende atmosfære

Vi ønsker at modne det personlige trosliv og det fælles menighedsliv ved fordybelse i Guds ord, ret brug af sakramenterne, erfaring af Åndens virke, brug af de klassiske åndelige discipliner og de karismatiske nådegaver

Vi vil være en tilbedende, poetisk, kunstnerisk og profetisk røst, som både former menighedskultur samt er medskaber af kulturen i byen.


Annoncer