Alle skal med på SommerOase

I Fyns Valgmenighed hjælper de hinanden, så alle kan komme med på SommerOase. Vi har spurgt deres formand, Jan Korsholm, hvorfor det er så vigtigt for dem at hjælpe hinanden - og hvordan de gør det i praksis.

Foto fra SommerOase 2017

SommerOase er en enestående mulighed for at blive en del af fællesskabet i Fyns Valgmenighed og komme tættere ind på livet med Gud. Økonomi skal ikke forhindre nogen i at deltage på SommerOase, så derfor har Fyns Valgmenighed oprettet en pulje, hvorfra menighedens medlemmer og venner kan søge økonomisk støtte. 

Vi har spurgt formanden for Fyns Valgmenighed, Jan Korsholm, hvorfor det er så vigtigt for dem at hjælpe hinanden - og hvordan de gør det i praksis.

Hvad kickstartede idéen om SommerOase fonden?

Jan: Vi elsker at komme på SommerOase. Det er en meget vigtig begivenhed for vores menighed, hvor fællesskabet styrkes. Men deltagelse på SommerOase kan for nogle være en stor udskrivning. Og særligt for mennesker, der er i periferien af menigheden eller som slet ikke er en del af menigheden og aldrig har været på SommerOase, kan økonomien være en hindring. 

Og helt ærligt - økonomien må aldrig være en hindring for menneskers møde med Gud og det kristne fællesskab. 

Hvem har brug for hjælp?

Jan: Vi har mennesker i vores menighed og i menighedens netværk for hvem SommerOase er en dyr omgang. Jesus opsøgte mennesker i alle samfundslag - også dem der ikke havde økonomisk overskud. 

Hvis vores menighed skal spejle samfundet og vi skal række ud til enken, den faderløse, den fattige og den fremmede, så må vi også gøre det med vores økonomi. 

Hvordan fungerer SommerOase fonden i praksis?

Jan: Vi har faktisk gjort det meget lavpraktisk. Vi sætter hvert år en pose penge af i budgettet til vores SommerOase fond og så reklamerer vi for fonden fra foråret og frem. Man søger ved at sende en mail til vores kasserer. Vi har endnu ikke haft behov for at opstille egentlige kriterier for tildeling. 

God og rigelig kommunikation er nok det bedste råd. 

Simon Ravn og hans datter Eva Maria på 11 år, kommer i Fyns Valgmenighed og er med på SommerOase.

Hvilken forskel gør det for jeres fællesskab at tage på SommerOase sammen?

Simon (far) og Eva Maria (11 år): På SommerOase får vi som fællesskab nogle oplevelser sammen. Vi har simpelthen længere tid. Tid til at danne de relationer, vi ikke har tid til at danne i hverdagen og tid til at vende ting, der har med vores tro at gøre. Udover SommerOase-fonden investerer kirken også i et fællestelt. Her spiser mange af os sammen og det danner rammen om flere større events i ugens løb. Blandt andet en efterhånden traditionsrig lovsangs- og deleaften sidst på ugen, hvor vi deler, hvad Gud har rørt i os.

Fordi der sker så mange vigtige ting både socialt og åndeligt i fællesskabet er det vigtigt for os, at så mange som muligt får mulighed for at komme med.  

Hvad betyder det for jer som familie?

Eva Maria : Det gode er, at vi kan være sammen med alle dem fra kirken og så kan man også møde en hel masse andre kirker. Jeg tror jeg ville have en forfærdelig sommer, hvis jeg ikke kom på SommerOase.

Simon : På SommerOase har vi hver især og sammen som familie muligheden for at danne tættere relationer med folk fra menigheden. Det er vigtigt for at menigheden bliver et fællesskab og ikke bare mennesker, man deler gudstjeneste med.

Du kan også hjælpe

Mange menigheder hjælper hinanden med at få alle med på SommerOase.

SommerOase har også sin egen pulje, som hjælper deltagere, hvor det lokale netværk ikke kan bære med. I tilmeldingen til SommerOase har du mulighed for at give en gave til SommerOase-puljen, så endnu flere får en sommer fyldt med Gud, oplevelser og fællesskab.

Du kan også støtte andres deltagelse på SommerOase via MobilePay. Send et beløb til 771177 og skriv "STØT" i tekstfeltet.

Læs mere om SommerOase her.


Annoncer