Bethlehemskirken på Nørrebro søger kirketjener

En fuldtidsstilling som kirketjener ved Bethlehemskirken på Nørrebro er ledig pr. 1. november 2019.

Bethlehemskirken på Nørrebro

Bethlehemskirken er en folkekirke på Indre Nørrebro, som rummer et mangfoldigt og farverigt fællesskab med mennesker i alle aldre og livssituationer. Fællesskabet er kendetegnet ved at være karismatisk og sakramentalt orienteret med en fælleskirkelig åbenhed. Dernæst er Bethlehemskirken en del af det kirkelige netværk DanskOase. Vi længes efter, at Guds rige må bryde mere igennem i vore egne liv, og i den verden vi er en del af. 

Bethlehem sogn har 2.965 indbyggere. Der er 1,5 præst og 6 ansatte i kirken.  

Jobbet som kirketjener

Som kirketjener i Bethlehemskirken skal du bl.a. varetage følgende opgaver:

Og vi ønsker en person som: 

I Bethlehemskirken kommer der søndag efter søndag en stor fast menighed. Der er mange frivillige involveret i afvikling af gudstjenesterne. Som kirketjener er det vigtigt, at du bliver en del af livet i menigheden, at du tænker frivilligheden ind som en del af dit arbejde. Det indebærer, at du er med til at engagere mennesker i menigheden og hjælper de frivillige med deres tjenester.

 Der vil også blive lagt vægt på, at vores kommende kirketjener: 

Stil spørgsmål

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sognepræst og daglig leder Martin Drengsgaard, sognepraest@bethlehemskirken.dk, tlf.: 20878657, eller kontaktperson i menighedsrådet Katja Gunnertoft Bojsen, katja.gunnertoft@outlook.dk, tlf.: 31163400.

Send ansøgning

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7011fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 10. september 2019. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 38.

 

Ansættelse sker ved Bethlehem sogns menighedsråd på Tømrergade 9, 2200 København N.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens begyndelse, såfremt den ikke allerede er gennemført. Årslønnen aftales inden for intervallet 270.170 kr. – 348.378 kr. for en fuldtidsstilling. Fikspunktet er 270.170 kr. pr. år for en fuldtidsstilling. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen, som for en fuldtidsstilling årligt udgør 25.495,41 kr. Alle tal er oplyst i nutidskroner. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Der er 3 måneders prøvetid.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.


Annoncer