Bøn om redning fra Coronavirus

Lars Meilandt Hansen, præst i Horsens Valgmenighed, har oversat og indtalt en bøn om redning fra Coronavirus.

Lyt til bønnen her:

Du kan bruge bønnen i din familie eller menighed. En idé kan være at bruge de kursiverede stykker i teksten som svarbønner. 

Bøn om redning fra Coronavirus

Herre Jesus Kristus, vi beder om, at du må beskytte os fra spredningen af coronavirus. Du er mægtig og barmhjertig! 

Lad salme 57 vers 1 være vores bøn:
Vær mig nådig, Gud, vær mig nådig, for hos dig søger jeg tilflugt; i dine vingers skygge søger jeg tilflugt, til ulykken er drevet over. 

Jehova Shalom, Fredens Herre, vi tænker på dem, som lever i områder hårdt ramt af coronavirus og på dem som lige nu er i isolation. Må de lære dit nærvær at kende i deres isolation, din fred i deres virvar og tålmodighed i deres ventetid. Fredsfyrste, du er mægtig og barmhjertig. 

Lad salme 79 vers 8 være vores bøn:
Lad din barmhjertighed nå os hurtigt, for vi er hjælpeløse.

Gud, du som har al trøst og vejledning, vi beder for dem, som sørger, dem som er ude af balance efter at have mistet en kær. Må de finde fællesskab i deres lidelse, din trøst i deres tab, og dit håb i deres håbløshed. Vi nævner også dem, som vi kender der er sårbare og bange - de skrøbelige, de syge og de gamle [Pause].

Trøstens Gud, du er mægtig og barmhjertig. 

Lad 2 korinterbrev kapitel 1 vers 10, være vores bøn:
Ham var det, som friede os og vil fri os fra en så overhængende livsfare, og vi har det håb til ham, at han også i fremtiden vil fri os.

Jehova Rapha, Gud som helbreder, vi beder for alle i sundshedssektoren, som dagligt forholder sig til det store press fra denne krise. Giv dem udholdenhed i træthed, klarhed i diagnoser og omsorg på omsorg, når de hjælper. Vi takker dig for den hær af researchere og universitetsmedarbejdere som støt og stille arbejder på en kur og vaccine - giv dem klarhed, evnen til at finde det de søger og overraskende gennembrud idag. Vil du rejse dig over vores nuværende mørke som retfærdighedens sol og med helbredelse i dine stråler. 

Lad Jeremias 32 vers 17 være vores bøn:
Ak, Gud Herre, du har skabt himlen og jorden i din store styrke og med din løftede arm. Intet er umuligt for dig! 

Visdommens Gud, vi beder for vores ledere: Verdens sundhedsorganisation, landenes regeringer, og de lokale ledere - skoleledere, hospitalsleder og ledere af andre institutioner. Når du har sat de her mennesker i offentlige hverv til denne time, så beder vi at du må give dem visdom som overgår deres egen forstand, til at inddæmme denne virus, tro som overgår deres tro til at kæmpe imod frygt, og styrke som overgår deres egen styrke til at støtte deres egne institution igennem denne svære tid. 

Gud af al visdom og gode råd, du er mægtig og barmhjertig. 

Lad salme 46 vers 1 og 2 være vores bøn:
Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler. Derfor frygter vi ikke.

Jeg velsigner dig med ordene fra salme 91 (vers 3 til 7):
"Han redder dig fra fuglefængerens fælde, fra den hærgende pest. Han dækker dig med sine fjer, du kan søge ly under hans vinger; hans trofasthed er skjold og værn. Du skal ikke frygte for nattens rædsler eller for pilen, der flyver om dagen, ikke for pesten, der breder sig i mørket, eller for soten, der hærger ved højlys dag. Om end tusinder falder ved din side, titusinder ved din højre hånd, dig skal intet ramme."

Lad salme 4 vers 1, være vores bøn:
Svar mig, når jeg råber, du min retfærdigheds Gud! Du, som har befriet mig i trængsler, vær mig nådig, og hør min bøn! 

Må El Shaddai, Herre Gud den almægtige, som elsker dig, beskytte dig. Må Jesus Kristus, hans søn, som døde for dig, redde dig. Og må Helligånden, som grubler over dette kaos og fylder dig med sin ånd, gå i forbøn for dig og i dig for andre i denne tid. 

Lad Andet Brev til Timotheus kapitel 4 vers 18 være vores bøn:
Ja, Herren vil fri mig fra alt ondt og bringe mig frelst ind i sit himmelske rige. Ham være ære i evighedernes evigheder! 

Amen. 

Bønnen er oversat fra 24-7prayer.com og oprindeligt skrevet af 24-7bøns leder Pete Greig. Se originalteksten her.

Se også: DanskOase åbner online bedehus


Annoncer