Boganmeldelse: Alle unge vil gerne lykkes

Efterskoleforstanderne Jan Dufke og Jesper Oehlenschläger reflekterer over unges dannelse og efterskoleliv i bogen "Alle unge vil gerne lykkes". Mette Kjærgaard Sørensen har læst bogen og anmelder den her.

Skamkultur og præstationspres er den dominerende modspiller

"Alle unge vil gerne lykkes" tænder lampen omkring det, at lave relevant følgeskab med unge i tiden. En spændende og relevant bog, målrettet alle der er optaget af at understøtte unge i deres udvikling og trivsel ud fra et kristent ståsted.

Jan Dufke og Jesper Oehlenschläger, som begge er efterskoleforstandere, har i et spændende samarbejde skrevet bogen. Med erfaringsafsæt i efterskoleverden - et liv i tæt følgeskab med unge - tegnes aktuelle billeder af den virkelighed Generation Z vokser op i.

...En verden hvor det er svært at skabe sin identitet når grænserne flyder, og pejlemærkerne hele tiden bevæger sig…

Bogen reflekterer over og giver skarpe bud på, hvordan vi lykkes med at understøtte sund identitetsdannelse i en tid hvor selvdannelse, skamkultur og præstationspres bliver den dominerende modspiller.

Med et kristent grundsyn og fællesskaber som omdrejningspunkt trækkes seks R’er frem:

De ses som væsentlige bud på, hvordan vi kan etablere stå- og gå-steder for unge, og etablere følgeskaber i deres identitetstilblivelse.

Skab stå- og gå-steder for unge

Bogen har et læsevenligt touch - den er skrevet med brug af praksiseksempler vævet sammen med refleksioner. Er du på jagt efter en How to bog med klare svar, er det ikke her, du skal starte. Derimod åbner den op for en række spørgsmål, der helt klart vil kalde på selvevaluering ind i egne forståelser og tilgange, fx. i forhold til moral, konsekvens og åndelig famlen.

Her kan nedslag fra bogen være en god igangsætter for drøftelser for forældre og menigheder.    

Hos mig har bogen affødt en anledning til at gå på genopdagelse i de to vægtige begreber dannelse og discipelskab og balancen i at skabe stå- og gå-steder, hvor noget på den ene side står urokkeligt fast (nåde, frelse) og på den anden side møder jeg unge i den bevægelige tid og livsfase, de lever i.

Vi har en forpligtelse til at lave følgeskab begge steder - selvom det er krævende. Og hvis det er svært for os, hvor meget sværere er det så ikke for vores unge?

"Alle unge vil gerne lykkes" sætter også et fokus på de bevægelser, der for tiden ses i uddannelsessystemet. Som ledere af kristne holdningsskoler tager forfatterne et stort og tiltrængt ansvar på sig, når de ud fra et dannelsesperspektiv kalder Ånden tilbage i uddannelsessystemet og peger på de kristne grundværdier som afgørende i unges identitetsdannelse i en tid, hvor vi alle famler.

Det er stærkt og godt gået!

Mette Kjærgaard Sørensen
Cand. Pæd. Pæd.
Medlem af Børne- og UngdomsOases bestyrelse

Køb bogen hos Novia.dk


Annoncer