CrossYoga på SommerOase

På SommerOase 2019 har vi CrossYoga på programmet. Vi er klar over, at der er forskellige holdninger til CrossYoga og det er helt okay. Her kan du læse, hvad vi i DanskOase tænker om CrossYoga.

Den tro, vi står på

Den helt grundlæggende tro, vi står på, er Jesus. Med sin død og opstandelse har han vundet en evig sejr, da han forsonede os med sig selv og afvæbnede enhver magt og myndighed. Det er den tro, vi står på. Det er det, vi på SommerOase samles for at forkynde, tage imod og fejre.

Med den tro har kristne i mange generationer før os, bragt evangeliet ud i verden med frimodighed og i stor tillid til Jesus og hans magt. I den tro har de bygget kirker på gamle offerhøje og gjort hedenske fester og praksisser til begivenheder, hvor evangeliet blev forkyndt og Jesu navn blev tilbedt. Steder, tider, former og bygninger er blevet tømt for deres gamle afgudsdyrkelse og i stedet blevet brugt til Guds ære og til at forkynde evangeliet. Vores egen jul er et eksempel på dette.

Vi tror, at alt er skabt af Gud. Men ikke kun skabt af Ham – også skabt til Ham – til at give Ham ære. Derfor er ingen bygninger, tider, steder eller bevægelser i sig selv dæmoniske. Vi møder verden med en fast overbevisning om, at evangeliet er stærkere end al urenhed, og derfor er der intet, som ikke kan løses fra dets gamle formål og nu bringes i tjeneste for Gud.

CrossYoga

CrossYoga står i denne tradition med en klar forkyndelse af Jesus på et bibelsk fundament. CrossYoga går frimodigt ind i det kæmpestore miljø, der samler sig omkring yoga i Danmark, og bruger de former og udtryk, som findes i dette miljø, til en klar tilbedelse og forkyndelse af Jesus. CrossYoga er et modigt udtryk for den mission, vi er sat i, og vi hepper på dem i deres mission.

Ny testamente gør det klart, at vi med frimodighed kan gå ind i dybet af fjendens territorium, uden at han kan skade os. For han er afvæbnet. Det betyder dog ikke, at det er uden udfordringer og faldgruber. Der findes en dæmonisk virkelighed, og Satan forsøger med al sin stækkede magt at vinde indpas i menneskeliv for at stjæle og ødelægge. Bibelen anbefaler, at vi holder os fra afgudsdyrkelse af enhver art, fordi det åbner en vej for Satan.

Men hvor hinduistisk yoga leder til meditation for at finde lyset i sig selv, leder CrossYoga til meditation over den levende Gud for at finde lyset i Ham. Forskellen er som nat og dag. Der bliver ikke dyrket hinduistisk yoga på SommerOase. Det er kun den treenige Gud, som åbenbarede sig i Jesus Kristus, der bliver påkaldt, tilbedt og dyrket. Det skal alle kunne vide sig helt sikre på.

Kærligheden bygger op

Kristne brødre og søstre iblandt os, som har oplevet, at nyreligiøs åndelighed har ført ud i åndeligt mørke, kæmper med en tynget samvittighed i mødet med yoga. Der opstår frygt for, at der bliver åbnet en port for Satans virke. Den betænkelighed og bekymring tager vi alvorligt.

I alt dette skal vi omslutte hinanden med kærlig omsorg og se til, at den måde vi bruger vores frihed på, ikke bringer andre til fald. Som Paulus siger det i en sammenhæng, hvor tilsvarende problemstillinger behandles: ”Kundskaben gør indbildsk, men kærligheden bygger op” (1. Kor. 8, 1b). Vi vil ikke behandle hinanden med store indbildske hoveder, nej vi vil favne hinanden i kærlighed. Derfor er det vigtigt, at der er frihed til at sætte forskellige grænser her. Ingen tvinges til at deltage i noget mod sin samvittighed.

Vi ønsker, at alle kan deltage i SommerOase med fuld frimodighed og i tillid til at den eneste, der tilbedes og påkaldes der, er den treenige Gud: Fader, Søn og Helligånd. Samtidig er det også vigtigt, at vi har mod og frimodighed til at nå alle miljøer i Danmark, for at bringe Guds lys, frelse, tilgivelse, glæde og nåde til danskerne.

Læs om CrossYogas teologiske grundsætninger her


Annoncer