DanskOases generalsekretær forankres i lokal menighed

Efter grundige drøftelser med Silkeborg Oasekirke har lederskabet besluttet, at generalsekretær Ruben Dalsgaard kan ansættes 25% til opgaven som præst i Silkeborg Oasekirke.

Ruben Dalsgaard, generalsekretær i DanskOase

Ruben begynder i stillingen, når der er blevet ansat en ny sekretariatschef i DanskOase, som overtager en del af Rubens administrative opgaver i DanskOase og derved frigør tid.

Ruben vil forsat varetage sin opgave som generalsekretær i DanskOase og fortsat komme rundt til menighederne i hele landet.

En mulighed for synergi

At lade generalsekretæren få en stærkere lokal forankring er en mulighed, som er opstået i løbet af efteråret. Samtidig har DanskOases lederskab arbejdet med den kommende vision for DanskOase, hvor vi blandt andet ser på forholdet mellem lokale menigheder og tjenester – og netværket mellem os. Vi kan se en styrke i, at nationale tjenester har forankring i lokale menigheder, og at lokale tjenester også kan få nationale udtryk.

Selvom vi ikke er nået i mål med visionsformuleringen og de strukturelle ændringer som kan følge med, vil vi gerne gribe denne mulighed for at afprøve en ansættelsesmodel mellem DanskOase og en lokal menighed som Silkeborg Oasekirke. 

Ruben vil i Silkeborg Oasekirke få titlen ”Ledende præst”, da han primært er ansat til ledelsesopgaver. Sammen med ham bliver Arvid Asmussen ansat som præst, og de deler derved stillingen.

I første omgang er Rubens ansættelse for et år, hvorefter ordningen evalueres.

Vi beder om jeres forbøn for lederskabet, for Silkeborg Oasekirke og ikke mindst for Ruben Dalsgaard og familien.

Vi håber på, at erfaringerne af at kombinere nationale tjenester og lokale tjenester kan blive til glæde for hele bevægelsen, og at det vil være første skridt ind i en ny måde at arbejde som netværk, hvor flere menigheder kommer til at tage del i denne synergi.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte formand for DanskOase, Ole Backer Mogensen: formand@danskoase.dk


Annoncer