DanskOases repræsentantskabsmøde

DanskOase holdt fredag den 20. januar 2017 repræsentantskabsmøde i Karlslunde Strandkirke. DanskOases årlige repræsentantskabsmøde er stedet, hvor der sættes fokus på visionen – ses på økonomien og planerne for arbejdet med SommerOase, ressourcer og netværk.

Lederskabet har det sidste års tid arbejdet med en række emner, som har været diskuteret åbent i DanskOases netværk. På baggrund af åbne møder og høringer i netværket i 2016 kunne lederskabet derfor præsentere en række konklusioner og anbefalinger. Disse blev fremlagt til både debat, høring og afstemning.

Knut Tveitereit (ph.d) var blevet bedt om at udarbejde en teologisk analyse af bl.a. Mike Breens ’Building a Discipling Culture’ og derfor handlede samtalen bl.a. om forståelsen af huddles, om forholdet mellem ordensliv og menighedsliv, kristologi, discipelskab m.m. Discipelskab er i særdeleshed noget som DanskOase har ønsket at stoppe op ved og forholde sig til, fordi vi ønsker at være en bevægelse, hvor mennesker møder Gud og vokser i åndelig modenhed. Knut Tveitereits rapport forholdt sig ikke til DanskOases samlede kristologi, kun til Mike Breens kristologi i bogen og deraf mulige faldgruber.

Man kan finde og læse Tveitereits rapport her – og lederskabets kommentarer dertil her.

Konklusionen på dagen blev bl.a. at vi kontinuerligt skal arbejde med de refleksioner og erkendelser som debatten og Tveitereits rapport gjorde os opmærksomme på.

På repræsentantskabsmødet fik lederskabet derudover opbakning til at arbejde videre med at tilbyde en vejlederordning for menigheder og ledere, og til at videreudvikle partnerskabsrelationerne med specielt fokus på, hvordan vi oprejser og udruster ledere ud fra en flerfoldig inspiration.

På mødet var der valg til lederskabet. Elisa Morberg Wejse genopstillede, mens Steen Balle ikke ønskede genvalg. De nyvalgte medlemmer til lederskabet blev sognepræst Ole Backer Mogensen, Græsted samt sognepræst Elisa Morberg Wejse, Harlev, som var på genvalg. 

DanskOases lederskab
25. januar 2017

Læs også: Nyt medlem af DanskOases lederskab

 

 


Annoncer