Er du DanskOases nye sekretariatschef?

Kan du lede medarbejdere ind i zonen, hvor det er godt at gå på arbejde? Er du optaget af at skabe et dynamisk teamsamarbejde? Drømmer du om at blive leder og nøglespiller i en organisation, der arbejder for, at mennesker og menigheder bliver fornyet, udrustet og sendt i mission?

Vores nuværende sekretariatsleder har valgt at fokusere ind på organisationens økonomiopgaver i forbindelse med opstart af selvstændig virksomhed. Derfor søger vi nu en handlekraftig og struktureret sekretariatschef, der kan eksekvere, organisere og tage et nøgleansvar i ledelsen og udviklingen af DanskOases og Børne- og UngdomsOases fælles sekretariat.

I samspil med DanskOases generalsekretær og Børne- og UngdomsOases landsleder får du ansvaret for at lede en gruppe af 10 dygtige medarbejdere, der arbejder med projektledelse, konference, kommunikation, økonomi og administration.

Vi er en organisation, der står et spændende sted: Ved årsskiftet lancerer vi en ny vision, som du skal være med til at omsætte til konkrete handlinger i vores netværk og på vores konferencer (SommerOase og LederOase m.fl.).  

Vi søger en leder, der har blik for den enkelte medarbejder, kan udvikle samarbejdet i organisationen og spille et godt performende team endnu bedre. Vi lægger vægt på, at du kan sætte strukturer og rammer for dagligdagen på sekretariatet og samtidig har sans for at udvikle organisationen ift. forretning og fundraising.

DanskOase er en organisation med mange menigheder, lokalgrupper og enkeltpersoner tilknyttet. Derfor er det vigtigt, at du dels har blik for at drifte og prioritere ressourcer, så det skaber værdi - både for stabsteamet og ud i den bredere organisation. Dels at du selv i perioder tager arbejdshandskerne på og løser opgaver eller leder konkrete projekter. Det kunne være ledelse og support af salgsområdet på SommerOase, forhandling af aftaler og kontrakter, facilitering af en ledersamling eller hjælp til sekretæren, når telefonkøen bliver for lang.      

Om stillingen

Som sekretariatschef kommer du til at varetage følgende ledelsesopgaver og funktioner:

Personlig profil

Arbejdet sker med udgangspunkt i vores sekretariat i Odder.

Tiltrædelse 1. december 2019 eller efter aftale. Ansættelsen er fuld tid. Løn efter aftale.

Ansøgningsfrist d. 6. oktober 2019. Ansøgningen sendes til Ruben Dalsgaard på ruben@danskoase.dk. Samtaler forventes afholdt sidst i uge 41.

Har du spørgsmål om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Ruben Dalsgaard, generalsekretær i DanskOase på 2285 2259 / ruben@danskoase.dk eller Anika Follmann, landsleder i BUO på 2213 2990 / anika@buo.dk.


Annoncer