Et langt bord med plads til alle

I Silkeborg Oasekirke mødes op mod 135 mennesker i alle aldre til Fællesspisning den sidste fredag i måneden. Børnekonsulent Lis Abildtrup fik lov til at være med, fortælle bibelhistorie og stå for nogle af de kreative aktiviteter med børnene.

Fællesspisning i Silkeborg Oasekirke

Fællesspisning er et åbent arrangement for alle, der har lyst til at spise med og nyde fællesskabet i Silkeborg Oasekirke. Fællesspisning er en del af kirkens diakonale arbejde.

”Fællesspisning blev startet for mere end 10 år siden”, fortæller Merete Heldt fra Silkeborg Oasekirke. ”Vi nyder hver gang at kigge ud over en helt fantastisk skøn og broget forsamling af børn og voksne, danske og nydanske, kristne - og folk som tror og tænker helt anderledes.”

Frivillighed giver mening

Der er rigtig mange mennesker på team til Fællesspisning, for der er mange forskellige opgaver, der skal løses.

Vi har spurgt tre af de frivillige, hvorfor de bruger deres fredag aften i kirken.

Fra venstre: Lars Poulsen, Lone Juhl og Else Højland

”Jeg er med fordi Merete Heldt, som jeg kender fra Fællesspisning og KvindeCafé, har spurgt mig. Jeg kan godt lide at være sammen med børnene og gøre en god indsats her”, siger Lone Juhl, der hjælper til med aktiviteter og det praktiske omkring børnene.

Lars Poulsen giver udtryk for at han efter sin skilsmisse gik og kedede sig og blev glad for at blive spurgt om en opgave. ”Jeg vil gerne være med til at bruge noget af det, jeg er god til, hos børnene. Vi er forskellige og kan forskellige ting. Jeg er f.eks. ikke god til at fortælle bibelhistorie. Jeg har tit en én-til-én aktivitet, hvor børnene kan komme hen og prøve noget. I dag er det hemmelige ting i en pose, de skal mærke på og gætte hvad er. Andre gange er det et spil eller andet man kan sidde i sofagruppen med”. Lars så egentlig ikke sig selv som børnemedarbejder, men han trives godt med opgaven og kommer både de uger han har sine egne børn og når han er alene.

Det overordnede ansvar for børneprogrammet ligger hos Else Højland, som brænder for at børnene har et godt fællesskab med hinanden og at de får et glimt af, hvem Jesus er. ”Vi synger sammen, hører bibelhistorie og laver nogle spændende aktiviteter og det er min opgave at sørge for, der er frivillige til de forskellige opgaver”.  Else kom med til Fællespisning, fordi der var brug for frivillige hos børnene og hun er nu en fast del af et omfattende team, der sørger for at både børn og voksne får en god fredag aften i kirken.

Børnekonsulent Lis Abildtrup stod for børneprogrammet til Fællesspisning i oktober

Mål og mening

Ensomhed og rodløshed kan være grundlæggende følelser hos mange af dem, som kommer til Fællesspisning i Silkeborg Oasekirke. Længslen efter at høre til i et fællesskab og blive mødt med venlighed og respekt som den man er, mærkes tydeligt i flokken hos både voksne og børn.

”Som kirke og som disciple er vi kaldet til at række evangeliet ud til mennesker omkring os” fortæller Merete Heldt. ”Her mærker vi lidt af Guds egen længsel og kærlighed til mennesker, og vi fornemmer tydeligt at den er langt større end vores. Vi mærker, at han trofast holder sit ord og sine løfter til dem, der søger ham.”

"Gruppen af juniorpiger, som kommer til Fællesspisning er en ret blandet gruppe. Nogle piger er de stille, stræbsomme danske piger. Andre piger kommer med sår på sjælen og erfaringer af, hvor utrygt livet er i en flygtningelejr, - og hvor svært det efterfølgende kan være at falde til – og bare være dansk!

Risikoen for konflikt og uenighed i denne gruppe er ret stor, men gennem en ihærdig indsats og stor pædagogisk viden fra vores team, sammen med kontinuerlig forbøn, så har vi den sidste tid set både små og større gennembrud i denne pigeflok", slutter Merete Heldt.


Annoncer