Evangelisation i dag - vær med til at skabe løsningerne

Ønsker du at tilmelde dig? Se længere nede

DanskOase lavede i foråret en undersøgelse af behovene i menighederne tilknyttet DanskOases netværk. 

Vi spurgte ind til en række områder for at finde ud af, hvilke punkter det er vigtigt for DanskOase at prioritere og sætte ressourcer af til. 

Menighederne tilkendegav bl.a. at de særligt mangler viden eller kompetencer til:

·        Evangelisation i dag

·        Ledelse og organisering af frivillige

·        Åndelig ledelse fx discipelskab

Frem for udelukkende at læne os op ad redskaber og modeller som andre har lavet, tror vi på, at vi som netværk sammen kan løse de udfordringer vi kan møde. Vi vil gerne skabe konkrete redskaber, som vores netværk kan bruge eller blive inspireret af. 

Derfor inviterer DanskOase dig til tre dage, hvor vi sammen diskuterer og opfinder redskaber til at håndtere udfordringerne. Helt konkret vil dagen være en samskabelsesproces. Det vil i praksis betyde, at vi sammen finder og prioritere de største udfordringer på området. 

Herefter går vi i gang med at løse dem - og ikke kun på et højtflyvende idéplan. Vi skal være helt konkrete. Vi skal udfordres til at tænke i lavpraktiske løsninger, som kan hjælpe menighederne - om de er folkekirker eller frikirker, store eller små, by- eller landkirker.

Der er desværre plads til max 70 deltagere (en begrænsning udelukkende grundet praktiske årsager). Man bliver inddelt i mindre grupper og arbejde med de emner, som man personligt finder mest interessant eller har idéer til. Afhængigt af hvor langt vi kommer, vil dagen blive fulgt op af en ny invitation. Målet er dog, at vi får en del gode redskaber og idéer allerede første gang vi mødes. Rie Frilund Skårhøj fra Dansk Oases lederskab vil facilitere dagen for os.

Den første dag med samskabelse fokuserer på Evangelisation. Det vil sige hvordan rækker vi evangeliet ud til mennesker i dag?

·        Sted: København

·        Tidspunkt: 9. september kl. 10-17

·        Deltagere: Alle er inviteret og vi håber så mange som muligt vil være med

·        Pris: 75 kr (dækker forplejning på dagen)

 

Du kan tilmelde dig dagen her: https://www.relationwise.com/survey.aspx?ID=851c74ccfd44161b652bc411b7e8fa4e

Når vi nærmer os dagen får du en email med mere information og et par spørgsmål til overvejelse før vi mødes.

Vi er på rejse sammen og er blot ved at tage første skridt, men vi tror at Gud velsigner vores idéer og giver os visdom til rejsen fremover. Vi glæder os til at se dig!

På vegne af lederskabet i DanskOase
 Anders Michael Hansen, Joakim Nisgaard, Peter Højvig og Rie Frilund Skårhøj


Annoncer