Eventkoordinator til DanskOase

Vi søger en eventkoordinator, som kan føre os sikkert i mål med planlægning og koordinering af de praktiske rammer på vores events og konferencer. Vi står lige nu med en spændende udfordring, da vores største event, SommerOase, flytter til nye faciliteter - her kan dine evner til planlægning, samarbejde og ledelse virkelig komme i spil.

GALLERI: WorkCamp 2014. Fotograf: Jesper Rais

Hvad forventer vi af dig?

Du bliver en del af et kompetent stabsteam, hvor vi arbejder med en høj grad af frihed og ansvarlighed. Dit hovedfokus bliver på logistikken og de praktiske rammer omkring vores to nationale konferencer, LederOase og SommerOase. Vi søger en kollega som kan identificere sig med følgende 3 udsagn:

Du løser tingene

Du kommer til at støde på opgaver hos os, hvor løsningen ikke ligger lige til højrebenet. Nogle dage er der tid til research eller proces med kollegaer - andre dage skal du tage en hurtig beslutning, inden det brænder på. Med andre ord skal du kunne tænke både langsomt og hurtigt - begge dele kan kræve is i maven. Vi er afhængige af, at du forholder dig grundigt og løsningsorienteret til dine opgaver, så vi sammen kan skabe de bedste resultater.

Du er lidt af en diplomat

Du kommer i kontakt med rigtig mange forskellige mennesker, når du løser dine opgaver hos os. Når du skal forhandle med leverandører, koordinere med kollegaer eller lede ca. 200 frivillige under WorkCamp, skal du tilpasse din kommunikation til forholdene. Du skal være god til at lytte til og tale med mennesker samt opbygge og bevare relationer.

Du arbejder selvstændigt og tør tage beslutninger

Du vil opleve at få stor frihed til at præge udviklingen af vores events. Det betyder blandt andet at du bliver beslutningstager på mange forskellige områder. Her skal du have brede skuldre, da du ikke altid kan gøre alle glade. Nogle dage kan du tage kvalificerede beslutninger baseret på din faglige viden eller erfaring – andre dage skal du tage beslutninger, med langsigtede konsekvenser, uden at være eksperten på området. Der må du støtte dig til samarbejdspartneres vurderinger.

Derudover forventer vi at du arbejder med på DanskOases vision om fornyelse i kirken.

Hvad kommer du til at lave?

Du bliver involveret i mange slags opgaver – fx økonomi, hvor du i samarbejde med vores administrator lægger budget for SommerOase. Her er det godt, hvis du kender til budgetlægning og har en grundlæggende økonomisk forståelse. Andre eksempler på konkrete opgaver kunne være:

Logistik

Du planlægger pladslogistik og adgangsforhold m.m. til SommerOase. Her sparrer du internt med kollegaer og erfarne frivillige, og samarbejder eksternt med fx kommune, brandmyndigheder og politi. Her får du brug for din evne til at gennemskue essensen af komplekse problemstillinger, og vælge en god løsning. Du kommer til at veksle mellem at arbejde på det langsigtede, strategiske niveau og det løsnings- og detaljeorienterede niveau. Der er plads til innovation på området og du kan måske give os eksempler på, hvor du har deltaget i planlægning af store arrangementer?

Salg

Du bliver ansvarlig for salg af annoncer til vores kvartalsmagasin OaseMag samt ansvarlig for butiks- og caféområdet på SommerOase. Du skal definere konceptet for handel på SommerOase og rekruttere samarbejdspartnere til driften af butikker og caféer. Du er desuden ansvarlig for indkøbslogistikken under SommerOase.

Ledelse

Du skal rekruttere og lede kernefrivillige på logistikområdet i forbindelse med SommerOase. Det betyder blandt andet at du har hovedansvar for at lede os igennem WorkCamp, hvor SommerOase stilles op af over 200 frivillige. Her skal du bevare det praktiske overblik, motivere frivillige til at arbejde hårdt og selv gå foran med jord under neglene. SommerOase bæres i høj grad af dedikerede frivillige. Det betyder, at du skal lede dem i en balance mellem respekt og autoritet. Måske har du erfaring med ledelse af frivillige fra tidligere jobs?

Sådan ansøger du

Ansættelsen er på fuld tid og med tiltrædelse 1. juli 2017 eller snarest derefter. Arbejdsstedet er med udgangspunkt på kontoret i Odder. Løn og pension efter DanskOases lønpolitik. Send en ansøgning senest d. 15. juni til generalsekretær Karsten Bach på karsten@danskoase.dk. Spørgsmål kan ligeledes rettes til Karsten på mail eller telefon: 50 51 64 96.


Annoncer

x